LIBANON POTŘEBUJE POMOC SE ZPRACOVÁNÍM A RECYKLACÍ ODPADŮ

Téma zpracování a recyklace odpadů se  v posledním období dostává v Libanonu do popředí nejenom  na národní úrovni, ale i mezi mezinárodními donory, kteří v blízkovýchodní zemi působí. O odbornou pomoc českých firem a expertů v této souvislosti požádal libanonský ministr průmyslu.

Ilustrační foto z Bejrútu: Shutterstock

Produkce odpadu v Libanonu v průběhu posledních let výrazně vzrostla především v důsledku urbanizace, přílivu uprchlíků a zvyšujícího se počtu obyvatel. V poslední době je Libanon svědkem krize v sektoru nakládání s odpady. Ta má za následek rozmach satelitních skládek a spálenišť po celé zemi, což způsobuje negativní dopady na zdraví obyvatel, ekonomiku a životní prostředí.

Libanonci produkují 1,05 kg pevného odpadu na osobu denně. Libanon utrácí více než 150 amerických dolarů za správu každé tuny pevného odpadu. V průměru Libanon utratí za nakládání s pevným odpadem přibližně 420 milionů USD ročně, zatímco země jako Jordánsko a Tunisko utratí 48 až 54 milionů dolarů ročně.

MOŽNÉ ÚSPORY: DESÍTKY MILIONŮ DOLARŮ

Náklady na znečištění životního prostředí nelegálním ukládáním odpadů a spalováním odpadu představují  přibližně 10 milionů USD ročně a náklady na degradaci životního prostředí v důsledku nesprávného nakládání s pevným odpadem jsou 66,5 milionu USD ročně. Vylepšené postupy nakládání s odpady, jako je recyklace a kompostování, by mohly ušetřit 74 milionů USD ročně. V současné době jde asi 85 procent pevného odpadu na otevřené skládky.

Při nedávné schůzce velvyslance ČR v Libanonu Jiřího Doležela s libanonským ministrem průmyslu Georgem Bouchikianem  bylo toto téma zmíněno několikrát a ministr opakovaně vyslovil požadavek na odbornou pomoc od českých firem a expertů v oblasti technologií zpracování a recyklace odpadů a případné dodání technologických zařízení.

Zainteresované české firmy se mohou obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Bejrútu, které jejich nabídky dále postoupí příslušným místním úřadům.

Lýdia Skolilová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Libanonu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět