LAOS VĚŘÍ V ŽELEZNIČNÍ EKONOMICKÝ PRŮLOM

Nová vysokorychlostní železnice mezi laoskou metropolí Vientiane a jihočínským Kunmingem, která byla zprovozněna na začátku prosince, má pro Laos mimořádný ekonomický význam. Země získala zatím nejvýznamnější propojení s čínským trhem a věří, že ruku v ruce s tím přijdou další investice a rozvoj odvětví s vývozním potenciálem. Rozvoj zemědělství, potravinářství a těžebního průmyslu by mohl znamenat šance i pro české firmy.

Foto: KPL (Khaosan Pathet Lao) – Lao News Agency

Laos tradičně leží mimo hlavní pozornost zahraničních investorů, stejně jako českých exportérů. V regionálním srovnání chudá země s „pouze“ 7,5-milionovou populací a omezenou kupní silou tak stojí trochu ve stínu svých sousedů. Na vnímání Laosu nic nezměnila ani předcovidová vysoká dynamika růstu hospodářství (jakkoliv z relativně nízkého základu…), ani oprávněná ambice vystoupit v blízké době z klubu nejchudších zemí.

Jedním z důvodů nižší atraktivity Laosu je velmi špatná infrastruktura, a to nejen vnitrostátní, ale také z pohledu fyzické propojenosti s okolními státy. Laoská vláda si tento handicap izolovanosti velmi dobře uvědomuje, a zlepšení infrastrukturní propojenosti je proto jednou z jejích priorit.

HISTORICKÝ MEZNÍK

Laos věří, že právě dokončená vysokorychlostní železnice mezi hlavním městem Vientiane a Kunmingem v jihočínské provincii Yunnan by se mohla stát v tomto směru průlomem. Trať dlouhá 414 kilometrů v hodnotě šesti miliard USD byla postavena v náročném terénu za pět let v rámci čínského projektu Belt and Road Initiative a pro Laos je historickým mezníkem. Doposud totiž disponoval jen čtyřmi kilometry železniční trati.

Nová železnice otvírá cestu nejen na čínský trh, ale i dále do vnitrozemí Číny a výhledově i na jih k moři. Další možnosti by přineslo právě naplnění ambicí a plánů na prodloužení trati do Thajska a dále do Malajsie a Singapuru. To je ale otázkou budoucnosti, zatím se pracuje na logistickém propojení nové trati na thajskou síť prostřednictvím spojky mezi Vientiane a thajským Nong Khai.

Foto: KPL (Khaosan Pathet Lao) – Lao News Agency

OČEKÁVÁNÍ INVESTIC

S železnicí do Číny jsou spojeny naděje na nové investice.  Ty by mohly využít nejen komparativní výhody Laosu a zlepšení dostupnosti čínského a výhledově i thajského trhu, ale i snížení nákladů na dopravu do Číny o 40-50 % a v rámci samotného Laosu o 20-40 %. Největší zájem se očekává z Číny, která je už nyní hlavním zahraničním investorem s 88% podílem a výrazným náskokem před Thajskem a Vietnamem.

Oborově jsou za nejperspektivnější považovány zemědělství (včetně živočišné výroby), potravinářství a těžební průmysl. Naděje jsou vkládány do rozvoje zvláštních ekonomických zón zejména na severu země nebo do dvacítky nových těžebních projektů čekajících na udělení licence. Nové investice by měly pomoci diverzifikovat strukturu laoského exportu a relativně snížit význam vývozu elektrické energie.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

Aktuální dění a další vývoj spojený s tratí mohou být zajímavé také pro české firmy. Například v oblasti těžebního průmyslu lze využít projekt Aid for Trade plánovaný na rok 2022, který navazuje na předchozí aktivity v rámci projektů ekonomické diplomacie PROPED. Podobně rozvoj zemědělství a potravinářství může nabídnout příležitosti pro dodavatele našich technologií a technologických zařízení (včetně mikro a mini verzí) nebo dokonce pro investory. Ti se mohou nechat inspirovat modelem aplikovaným i některými firmami ze střední Evropy, které rozšířily svou výrobu do Laosu s tím, že jeho prostřednictvím budou blíže čínskému trhu, navíc se všemi výhodami spojenými s označením „Made in Laos“.

Marek Libřický, velvyslanec, Velvyslanectví ČR v Bangkoku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět