LÁKADLA FRANCOUZSKÉHO REGIONU AURA – JÁDRO, VĚDA, VÝZKUM I TRANSFORMACE PRŮMYSLU

Francouzské regiony jsou vzhledem ke své velikosti, počtu obyvatel či ekonomickému významu zajímavým potenciálním partnerem pro české firmy a investory. Region Auvergne‑Rhône‑Alpes (AURA), který se rozprostírá od úpatí Alp až k levandulovým polím v údolí řeky Drôme, je atraktivní nejen díky svým přírodním krásám a kulturnímu bohatství. Počtem obyvatel přes 8 milionů, druhým nejvyšším HDP na obyvatele ve Francii a bohatým ekosystémem průmyslových a vědeckých subjektů představuje pro Českou republiku a její firmy perspektivního obchodního partnera. 

Čtyři jaderné reaktory v Tricastinu. Foto: Shutterstock

Auvergne‑Rhône‑Alpes je důležitou křižovatkou a dopravním uzlem s významnou strategickou polohou. Nachází se zde tři mezinárodní letiště – v Lyonu, v Grenoblu a v Chambéry – a železniční síť je jednou z nejhustějších ve Francii.

Cestovní ruch je v tomto regionu významnou součástí ekonomiky a představuje téměř 9 % regionálního HDP, což z něj činí druhý nejvýznamnější turistický region Francie po regionu Île-de-France okolo Paříže. Auvergne‑Rhône‑Alpes je považován za gastronomický ráj s významným zastoupením zemědělství a potravinářského průmyslu – nejznámější francouzské sýry s označením AOC či věhlasná vína z Beaujolais, Côtes du Rhône a Savoie pocházejí právě odsud.

REGION JADERNÉ ENERGIE

Region Auvergne‑Rhône‑Alpes je ale především nejdůležitějším francouzským průmyslovým regionem. Je nejvýznamnějším regionem z hlediska výroby nízkoemisní energie, jaderné a vodní. Čtyři jaderné elektrárny v tomto regionu se podílejí z více než jedné pětiny na celkové výrobě elektřiny z jádra ve Francii. Nacházejí se zde strategická rozhodovací centra velkých energetických firem, jako jsou EdF a Framatome, a také největší evropský jaderný komplex Tricastin – což jej staví do centra zájmu pro budoucí projekty v civilním jaderném odvětví.

Rozsáhlý plán na obnovu civilní jaderné energetiky iniciovaný prezidentem Emmanuelem Macronem počítá s výstavbou 6-14 nových reaktorů do roku 2050 a vláda nedávno rozhodla o umístění dvou z nich v lokalitě Bugey v departementu Ain severovýchodně od Lyonu, s plánovaným uvedením do provozu v roce 2042.

Jaderná energetika je jedním z odvětví, které nabízí možnosti spolupráce s mezinárodními, a tedy i českými firmami v nejrůznějších oblastech, od výstavby či údržby po dodávky zařízení a techniky pro provoz elektráren. V regionu se rovněž nachází řada technologických center a institucí zaměřených na jaderný výzkum. Potřeba navýšení počtu pracovníků ve francouzském jaderném odvětví o 25 % v horizontu příštích 10 let představuje také zajímavou příležitost pro odborníky z Česka.

Národní institut pro výzkum digitálních technologií Inria v Grenoblu. Foto: Shutterstock

TRANSFORMACE TRADIČNÍHO PRŮMYSLU

Vzhledem k industriálnímu charakteru regionu je jednou z hlavních snah jeho představitelů docílit pomocí investic do inovací udržitelné transformace tradičních průmyslových odvětví, jako je energetika, automobilový průmysl, letectví, ale zároveň také podpořit rozvoj oborů s vysokým potenciálem do budoucna, mezi něž patří nízkouhlíkový vodík či obnovitelné zdroje energie. „Zelená“ energetika a dekarbonizace jsou prioritami regionu a nalezneme zde bohatý ekosystém propojující vědecké i průmyslové subjekty.

Auvergne‑Rhône‑Alpes se pyšní silným potenciálem, pokud jde o oblast vědy, výzkumu a inovací a umísťuje se na předních příčkách „Regional Innovation Scoreboard“, který hodnotí, jak si jednotlivé evropské regiony vedou z hlediska inovací. Hlavními oblastmi výzkumu v regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes jsou zdravotnictví, biotechnologie, životní prostředí a agronomie, nanotechnologie, energetika a chemie. V Grenoblu se nachází jedno ze čtyř národních mezioborových výzkumných center pro umělou inteligenci. Region čítá na 600 veřejných laboratoří, působí zde na 19 000 výzkumníků a pochází odsud 19 % francouzských patentů. Investicemi do výzkumu a vývoje posiluje region svoji pozici na světovém trhu a zvyšuje svou konkurenceschopnost. Proto je i spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací dalším perspektivním sektorem pro české vědce, výzkumníky či startupy.

MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

Protože struktura průmyslu rhône-alpského regionu a České republiky vykazuje řadu podobností, českým firmám se zde otevírají široké možnosti spolupráce, zejména v oblasti strojírenství, plastů, automobilových součástek, elektroniky a elektrotechniky, technologií a služeb v oblasti životního prostředí a v neposlední řadě i v zemědělství a vinařství. Zajímavou možností pro české firmy, jak se na francouzském trhu zviditelnit, je účast na sektorových veletrzích v Lyonu, zejména na veletrhu environmentálních technologií, „zeleného“ průmyslu a odpadového hospodářství POLLUTEC nebo na strojírenském veletrhu Global Industrie, které se konají každý rok střídavě v Paříži a v Lyonu.

Díky výše zmiňovaným přednostem, bohatému ekosystému malých podniků a velkých skupin, veřejných i soukromých výzkumných center a síti kvalitních vysokých škol představuje tento dynamický region pro tuzemské firmy zajímavé příležitosti. O zájmu navázat a posilovat spolupráci s českými firmami a školami svědčí i fakt, že se region Auvergne‑Rhône‑Alpes i místní firmy pravidelně účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v rámci francouzského pavilonu.

Adriana Rocher, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět