Kyrgyzstán nabízí šance i českým vodohospodářským firmám

Kyrgyzstán se pyšní krásnou, nedotčenou přírodou, má dobrý turistický potenciál, který ovšem limituje postupné zhoršování životního prostředí. Kromě znečistěného ovzduší se potýká s odpadními vodami. Na místě se o tom mohla přesvědčit i skupina českých vodohospodářských firem, která do země přijela v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED).

Jezero Issyk-Kul patří mezi turistická lákadla Kyrgyzstánu. Turistika přináší ale také problémy s odpady. Foto: Shutterstock

V rámci podnikatelské mise se sedm českých firem vydalo na přelomu března a dubna do hlavního města Biškeku a do biosférické oblasti okolo Issyk-Kulského jezera. Akci organizovalo Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Záměrem mise bylo nejen hledat nové kontakty, ale i podpořit české firmy z oboru vodohospodářství, které na kyrgyzském trhu již působí. Šlo zejména o propojení firem s relevantními partnery ve státní správě a B2B jednání s finálními odběrateli českých technologií v biosférické zóně okolo jezera Issyk-Kul. Projektu se zúčastnily firmy Topol Water, Khaanzaa, Kubíček VHS, Regulus, iWating, Wero Energy a Envi-Pur v zastoupení místního partnera Taza Bio Systems.

Pod náporem turistů

Na programu byly dvě prezentace pro kyrgyzské partnery. Česko-kyrgyzský kulatý stůl v hlavním městě Kyrgyzstánu byl zaměřen na státní správu, ministerstva, zástupce městských vodovodů Biškeku a sousedních okresů a servisních společností. Prvního česko-kyrgyzského business fóra v Issyk-Kulské oblasti, jež bylo organizováno ve spolupráci s business asociací mladých podnikatelů JIA, se zúčastnilo přes 100 místních zástupců regionu, vodních správ, kanalizací a rekreačních zařízení v okolí jezera Issyk-Kul. Po prezentacích následovala B2B jednání a živá diskuze o ekologických problémech regionu. Oblast okolo jezera Issyk-Kul zůstává ohrožena znečištěním, které v průběhu turistické sezony (červen-září) násobně roste s přílivem rekreantů. Zároveň přetrvávají problémy se zastaralou kanalizační infrastrukturou a potřebou kvalitně upravené vody pro zemědělské účely, jež musí splňovat přísné ekologické parametry. Obě akce byly z kyrgyzské strany podpořeny účastí vysokých představitelů státu i regionální správy.

Firmy získaly praktické poznatky o reáliích místního vodohospodářského trhu, projednaly svoji potenciální účast v projektech financovaných mezinárodními organizacemi, prohloubily spolupráci s místními zástupci a uskutečnily řadu B2B jednání se zainteresovanými klienty. Prezentace českých firem byly doplněny prohlídkami místních systémů kanalizací, vyžadujících rozsáhlé modernizace, a též úspěšně realizovaných projektů českých technologií na místě. Výsledkem mise mohou být konkrétní dodávky českých čističek odpadních vod, systémů ohřevu vody pomocí solárních panelů, zařízení očisty pitné vody či dalších mobilních instalací.

Nejen voda, ale i odpad

Obecně se v Kyrgyzstánu otevírají příležitosti pro dodávky technologií čistění odpadních vod, výroby pitné vody, obnovitelných zdrojů energie v podobě systémů ohřevu vody pomocí solárních panelů či malých vodních elektráren. Voda představuje pro Kyrgyzstán, ale i celou Střední Asii, cenný základ, se kterým je třeba pečlivě zacházet. Ekologické problémy se však týkají též oblasti zpracování odpadů, zejména pevného komunálního odpadu, ovzduší, sanace půdy či odstraňování starých ekologických zátěží, například po těžbě uranu. V těchto oborech se české firmy mohou v Kyrgyzstánu úspěšně realizovat za podmínky, že naleznou vhodný mechanismus exportního financování.

Olga Kalinová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

FOTOGALERIE

 

Delegaci českých vodohospodářských firem čekala v Kyrgyzstánu jednání i exkurze do terénu. Foto: Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět