KYRGYZSTÁN HODLÁ LÉPE INFORMOVAT O PRAVIDLECH OBCHODU

Čeští podnikatelé mohou nově při svých obchodních aktivitách využívat informací obsažených v on-line informačním obchodním portálu Kyrgyzské republiky. Portál je věnován problematice dovozu zboží do Kyrgyzstánu, jeho tranzitu a i jeho vývozu.

Foto: Delegace EU v Biškeku

Cílem portálu je přehledné poskytnutí informací vztahujících se k jednotlivým úkonům obchodního případu, odstranění překážek obchodu a zrychlení odbavení na hranicích.

Informační obchodní portál Kyrgyzské republiky byl uveden do provozu v listopadu za přítomnosti čelných představitelů kyrgyzské vlády, Evropské unie i dalších mezinárodních organizací, vládních agentur a v neposlední řadě i zástupců podnikatelské sféry.

ZJEDNODUŠENÍ, MODERNIZACE, HARMONIZACE

Hlavním účelem portálu je zjednodušení přeshraničního obchodu díky zprostředkování informací a zpřehlednění požadavků, jeho modernizace a harmonizace. Jedná se o on-line platformu, která obsahuje podrobný popis dovozních a vývozních postupů z pohledu osob zabývajících se obchodní činností, tedy především podnikatelů a obchodníků. Informace v ní obsažené by měly být využívány především malými a středními podniky. 

Portál je rozdělen na tři tematické části. Lze zde nalézt postupy při dovozu, tranzitu a vývozu různých kategorií zboží. Dosud je zde uvedeno cca 40 kategorií produktů vybraných s akcentem na ty sektory, které jsou zajímavé především pro malé a střední podniky v dané oblasti. Je možné zde nalézt například informace o správních řízeních vztahujících se ke zdravotnickým prostředkům či chemickým a minerálním hnojivům.

Za účelem co největšího praktického použití portálu bylo při jeho přípravě využito i zkušeností získaných dalšími subjekty, které se  účastní přeshraničního pohybu zboží. Z tohoto důvodu byla do přípravy například zapojena i kontrolní stanoviště na hranicích, která se s těmito problémy setkávají každý den. Jejich zkušenosti se odrazily především v části věnované postupům při veterinární, rostlinolékařské nebo daňové kontrole.

Vytvoření obchodního a informačního portálu je v souladu s pravidly Světové obchodní organizace a pomáhá podpoře a rozvoji intraregionálního a mezinárodního obchodu v zemích centrální Asie.

Vývoj portálu byl umožněn za podpory Ministerstva hospodářství a obchodu Kyrgyzské republiky, za technické podpory Mezinárodního obchodního centra, Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) a za finančního přispění Evropské unie.

Obdobné portály budou spuštěny i v dalších zemích střední Asie, například v Kazachstánu.

Podrobnější informace lze získat na webových stránkách informačního obchodního portálu v anglickém i ruském jazyce.

Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět