Kypr představil plán, kam půjdou peníze z EU

Kyperská republika představila plán, jak chce čerpat prostředky z fondů EU pro restrukturalizaci, modernizaci, diverzifikaci a „ozelenění“ své ekonomiky. Rozsáhlé investice jsou nezbytné také pro restart ekonomiky po pandemii koronaviru. Vzhledem k tomu, že Kypr je otevřenou ekonomikou, naskýtají se skvělé příležitosti i pro české firmy.

Ilustrační foto Shutterstock

Vládní plán na rozdělení 968 milionů eur, které Kypr obdrží z fondů EU pro období 2021-2027 na projekty zaměřené na zelenou ekonomiku, řešení sociálních rozdílů a vytváření pracovních příležitostí, představil kyperský ministr financí Konstantinos Petrides. Celková částka je o 30 % vyšší než v předchozím sedmiletém období a dohromady se spolufinancováním z národních fondů znamená zrealizování projektů v celkové výši 1,8 miliard eur. Dotace pocházejí z Evropského fondu pro regionální rozvoj (467 mil. eur), Evropského sociálního fondu (222 mil. eur), Fondu soudržnosti (178 mil. eur) a Fondu pro spravedlivou transformaci (101 mil. eur).

V rámci cíle kohezní politiky EU „Chytřejší Evropa – inovativní a chytrá transformace ekonomiky“ byla kyperskou vládou vyčleněna částka 315 mil. eur na výzkum, inovace, digitální transformaci a podnikání. Dotovány mají být mimo jiné náklady na digitální modernizaci stávajících malých a středních podniků a podpora elektronického obchodu. Zahrnuty jsou také výzkumné a vývojové projekty pro vytvoření či modernizaci výzkumné infrastruktury v laboratořích univerzit a ve firmách. Celkem 85 milionů eur bude použito na digitalizaci veřejného sektoru, například na zdravotní záznamy pacientů.

Ostrov poptává i řešení pro smart cities

Cíl „Pro zelenější Evropu“ zahrnuje 167 mil. eur na snížení emisí uhlíku prostřednictvím investic do čistší energie, včetně energetické modernizace veřejných budov, škol a domácností, recyklace komunálního odpadu a rozvoje vodního hospodářství. Rozpočet počítá kromě například cyklostezek a chodníků pro pěší také s instalací inteligentních semaforů, s výstavbou prioritních pruhů pro autobusy a dotacemi pro elektrická vozidla.

Finanční prostředky z evropského projektu „Propojená Evropa“ ve výši 94 mil. eur budou určeny na modernizaci silniční sítě v horách, instalaci inteligentních dopravních systémů na dálnicích a městských silnicích a na dálniční protihlukové bariéry.

Cíl „Sociálnější Evropa“ vyčleňuje 424 milionů eur pro skupiny obyvatelstva, které jsou vyloučeny z trhu práce. Peníze budou použity na modernizaci služeb nabízejících práci a pobídky pro zaměstnavatele k vytváření pracovních míst, k praktickému školení mladých zájemců o práci a k dotování žen s dětmi pro snadnější zařazení do pracovního procesu. Dalšími plány jsou vylepšení sociálních služeb, stavba centra pro osoby s autismem, bydlení pro zdravotně postižené a dodávky potravin pro lidi v nouzi. Částka 5 milionů eur byla alokována pro investice do udržitelného rozvoje městských, venkovských a pobřežních oblastí Kypru.

Důraz na digitalizaci

Kyperská vláda bude klást velký důraz na digitalizaci (včetně státní správy), zelenou ekonomiku, energetiku a modernizaci či výstavbu dopravní infrastruktury. Velký potenciál se skrývá také v turistickém sektoru, který se i s přidruženými službami podílí téměř na pětině kyperského HDP. Všem firmám, které projeví zájem o účast na konkrétních tendrech, o rozšiřování svých služeb do zahraničí nebo například o investiční projekty, jsou pracovníci české ambasády na Kypru připraveni pomoci.

David Hrdoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nikósii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět