KYPR PLÁNUJE INVESTICE DO MODERNIZACE ZDRAVOTNICTVÍ

Kypr plánuje v následujících pěti letech investovat do obnovy a modernizace zdravotnictví 74 milionů eur. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na modernizaci zdravotnické infrastruktury a na vybavení státních a soukromých nemocnic. Cílem je zejména posílení odolnosti kyperského zdravotnictví při případných budoucích zdravotnických krizích.

Ilustrační foto: Shutterstock

O využití financí z kyperského Plánu obnovy a odolnosti informoval na začátku června ministr zdravotnictví Constantinos Ioannou. Uvedl, že kyperská vláda se chce nejen v souvislosti s pandemií covid-19 výrazněji zaměřit na oblast veřejného zdraví a ochrany zdraví občanů. Tento cíl zahrnuje opatření, která přispějí ke zvýšení připravenosti, odolnosti a kvality služeb zdravotního systému GESY (Obecný zdravotní systém) – univerzálního centrálního systému zdravotního pojištění na Kypru.

ZDRAVOTNÍ SYSTÉM GESY

Relevantní právní předpisy upravující fungování GESY byly schváleny v červnu 2017, systém je však plně funkční až od července 2020. Provoz a financování systému jsou v rukou kyperské zdravotní pojišťovny OAY. Podle nejnovějších údajů je v GESY zaregistrováno 892 tisíc obyvatel Kyperské republiky včetně cizinců. V roce 2020 pokryla zdravotní pojišťovna zdravotnické služby v hodnotě 780 milionů eur, zatímco letos se očekává, že se zmíněná částka navýší o více než 60 % a bude činit 1,25 miliard eur.

Zápis do obecného zdravotního systému není pro lékaře v Kyperské republice povinný, zaregistrováno je však přibližně 70 % praktických lékařů. GESY pokrývá více než 88 % nemocničních lůžek, 99 % lékáren a 100 % zdravotnických laboratoří. Cílem vlády je proměnit krizi v příležitost a vybudovat moderní a konkurenceschopný model zdravotnictví. Zavedení GESY však přineslo i dodatečné výdaje na zdravotnictví ve výši 3 % (celkem 9,63 %) státního rozpočtu.

Uvedené investice do zdravotnictví jsou určeny mimo jiné na výstavbu krevního centra – (4,3 mil. €), vytvoření technologicky inovativního zdravotnického systému (5,7 mil. €), nákup a/nebo výměnu zdravotnického vybavení ve veřejných a soukromých nemocnicích (5 mil. €), rozvoj elektronického zdravotnictví (1,9 mil. €) a vytvoření veřejného systému na podporu řešení mimořádných událostí pomocí inteligentních technologií (4,5 mil. €). Dále se předpokládají výdaje ve výši 46,5 mil. € na modernizaci veřejných nemocnic, které budou zahrnovat mimo jiné vytvoření či rozšíření hemodialyzačních jednotek (6,1 mil. €), výstavbu nové psychiatrické léčebny (6,8 mil. €), modernizaci dětské nemocnice Makarios v Nikósii  (23,4 mil. €),  rozšíření a modernizaci oddělení první pomoci ve veřejných nemocnicích (1,7 mil. €), výstavbu „covidové“ jednotky v nemocnici ve městě Famagusta a vytvoření speciálního oddělení infekčních nemocí ve všeobecné nemocnici v Limassolu (700 tis. €).

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Právě zde se otvírá velká příležitost pro české firmy. Vzhledem k tomu, že je kyperský trh poměrně omezený, země nemůže pokrýt všechny dodávky do zdravotního systému sama.  V minulosti se již na ostrov podařilo proniknout českému výrobci zdravotnických lůžek, který jich sem dodal téměř dva tisíce. V Kyperské republice jsou etablovány také nejrůznější české farmaceutické firmy a výrobci zdravotnických pomůcek.

Tým Velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

David Hrdoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nikósii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět