KYPR CHYSTÁ INVESTICE DO DIGITALIZACE, SPOUŠTÍ I NOVÝ PORTÁL STÁTNÍ SPRÁVY

Kypr chystá investovat téměř tři čtvrtě miliardy eur na digitalizaci státní správy a soukromého sektoru. Konkrétní příležitosti pro české firmy by mohly být zejména v tvorbě softwaru pro e-government, e-justice, e-health, rozvoji širokopásmového připojení, smart cities, digitální transformaci škol, Kypr poptává také chytrý management vodního hospodářství a propojení databází úřadů.

Ilustrační foto Shutterstock

Podle plánu ministerstva pro výzkum a inovace investuje Kypr 283 milionů eur (7,3 mld. Kč) z fondu pro obnovu a odolnost podporovaného EU. Z národních zdrojů půjde do programu dalších 450 mil. eur (11,2 mld. Kč). Investice jsou určeny na opatření, která se týkají digitálního přechodu anebo k němu přispívají. Navrhovaná opatření zahrnují reformy a investice do elektronické veřejné správy, a to jak ústřední, tak místní, elektronické justice, přeshraničního elektronického zdravotnictví, posílení širokopásmového připojení, digitálního spojení mezi Kyprem a Řeckem pomocí podmořského optického kabelu, budování inteligentních měst, digitální transformace ve školách, inteligentních systémů vodního hospodářství, podpory inovativního podnikání a podpory malých a středních podniků při digitální transformaci.

Nový portál gov.cy

Doposud byly realizovány projekty spojené s nemocí covid-19 – trasování, portál pro očkování, zavedení dálkového studia na univerzitách atd. V tomto roce kyperská vláda plánuje zahájit činnost nové digitální platformy „Digital Citizens‘ Academy“, kde budou mít občané přístup ke vzdělávacím materiálům a programům. Budou současně zahájeny práce na jednom z největších projektů v oblasti digitalizace státní správy – novém informačním portálu gov.cy, který bude sdružovat veškeré veřejné digitální státní služby a webové stránky vládních úřadů. Digitální transformace státní správy by se měla řídit dvoustupňovým plánem, malé projekty budou dokončeny rychle, zatímco ty větší budou mít delší časový rámec. Rozpočet na rok 2021 činil 97,7 milionu eur (2,5 mld. Kč). Na roky 2022/23 je vyčleněno 202 milionu eur (5,1 mld. Kč).

Realizovány budou menší projekty s nižšími náklady a rychlou realizací, které mají okamžitý pozitivní dopad na ekonomiku, i dlouhodobější projekty s vyššími náklady, jejichž dokončení trvá dva až pět let. Jedná se mimo jiné o zřízení elektronické identity, elektronického soudnictví, platformy obchodního rejstříku a elektronického systému pro nemocnice. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, která je jedním z nejdůležitějších projektů, počítá rozpočet s investicemi ve výši 700 tis. eur (17,9 mil. Kč) ročně na příští dva roky.

Tým Velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni, být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.

David Hrdoušek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nikósii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět