KYBERNETICKOU BEZPEČNOST V NĚMECKU HLÍDÁ I VLÁDNÍ AGENTURA

Počty kybernetických útoků na firemní subjekty i státní instituce se každoročně zvyšují i v Německu. Jedním z klíčových hráčů na poli kybernetické bezpečnosti je přitom vládní agentura sídlící v Sasku, která má na starosti výzkum a vývoj nových technologií.

Ilustrační foto Shutterstock

V Německu v posledních letech probíhá intenzivní diskuse o zabezpečení kritické infrastruktury země v širokém slova smyslu, a to na úrovni státu, samosprávných celků, firem i občanů. Do realizace opatření, spojených s novými trendy kybernetické bezpečnosti se aktivně zapojují i spolkové země Sasko a Sasko – Anhaltsko. V říjnu a v listopadu 2023 se například ve 13 saských městech uskuteční cyklus přednášek pro veřejnost, pořádaných v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ESCM – European Security Month). Programy a projekty s tímto zaměřením, realizované v současnosti v obou spolkových zemích, mohou představovat zajímavou obchodní příležitost i pro české podnikatelské subjekty, zabývající se různými oblastmi kybernetické bezpečnosti.  

Výběrová řízení pro výzkumníky

Klíčovým hráčem v této oblasti je Agentura pro inovace a kybernetickou bezpečnost se sídlem ve městě Halle (spolková země Sasko – Anhaltsko), která podléhá spolkovým ministerstvům obrany a vnitra. V blízké době má vzniknout rovněž projektová kancelář v Drážďanech, která bude její součástí. Agentura vznikla v roce 2020, jejím hlavním úkolem jsou výzkumné projekty zaměřené na vývoj nových technologií a inovačních postupů k posilování vnitřní i vnější odolnosti Německa proti kybernetickým útokům. Nezabývá se však vývojem kybernetických zbraní. V současné době zaměstnává 60 odborníků, v blízké budoucnosti je plánováno personální navýšení na 100 expertů. Kromě vlastních výzkumných projektů je agentura rovněž zadavatelem významných výběrových řízení pro realizaci projektů, do kterých se mohou zapojit externí dodavatelé z řad firem, výzkumných ústavů a univerzit.

V červnu roku 2022 agentura zahájila první fázi zveřejňování výzev k účasti ve výběrových řízeních o celkovém finančním objemu 30 milionů eur v rámci projektů zaměřených na hledání účinných reakcí na strategicky závažná rizika z oblasti kybernetického a informačního prostoru. Další výběrová řízení v rámci realizace těchto projektů budou zveřejňována do roku 2027. Agentura zvolila pro výběrová řízení formu předkomerčního zadávání veřejných zakázek (PCP – pre-commercial procurement). Prvními třemi vítězi tendrů se stali následující účastníci: společnost Asvin – projekt zaměřený na výměnu informací v oblasti řízení rizik kybernetických útoků, Univerzita Magdeburg – projekt zaměřený na obranu proti průniku malware do komunikačních sítí a Univerzita Hamburk – projekt vývoje obranné platformy proti kybernetickým útokům fungující na bázi umělé inteligence.   

Výzkumná centra v Lužici   

Další informace o německých projektech z oblasti kybernetické bezpečnosti lze nalézt webu Mezinárodní obchodní komory se sídlem v Drážďanech (IHK Dresden). Středisko IHK se sídlem v Žitavě (IHK Geschäftstelle Zittau) například připravuje v rámci Sasko-českého klubu podnikatelů na přelomu letošního října a listopadu výjezd do německého Zhořelce (Görlitz) do laboratoří kybernetické bezpečnosti Fraunhoferova institutu IOSB, které provozuje společně s Fraunhoferovým institutem IDMT rovněž Vysoká škola Žitava/Zhořelec (HSZG – Hochschule Zittau/Görlitz). Jedná se o laboratoře, kde se testuje kybernetická bezpečnost v různých oborech, například v průmyslu, energetice a vodohospodářství.

Jozef Špánik, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Drážďanech

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět