KUVAJT USILUJE O LEPŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, MÁ ZÁJEM O INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ

Kuvajt je pouštní zemí s bohatými zásobami ropy a zemního plynu, kterou dopady klimatických změn citelně zasahují. V letních měsících teploty přesahují 50 stupňů Celsia, to trvá v doprovodu častých písečných bouří od května do října. Teploty se v čase stále zvyšují. Společně s rostoucí populací se tak navyšují nároky na spotřebu elektrické energie vynakládané zejména na klimatizaci.

Ilustrační foto z Kuvajtu: Shutterstock

Vzhledem k dotovaným tarifům je v Kuvajtu spotřeba elektřiny na obyvatele jedna z nejvyšších a ceny jedny z nejnižších světově. V celém regionu a v poslední době i v Kuvajtu, po klimatické konferenci OSN COP27 v Egyptě a ve světle blížící se klimatické konference ve Spojených arabských emirátech, tlak na udržitelnost sílí. Kuvajťané mají zájem zlepšit životní prostředí ve své zemi a implementovat chytrá inovativní řešení, která by jim na cestě k udržitelnosti mohla pomoci.

Již v prvních měsících letošního roku se v Kuvajtu konalo hned několik významných akcí reflektujících fenomén „Sustainability“. V lednu proběhla konference doprovázená workshopy – Green Cities and Buildings Conference&Expo, demonstrující možnosti, jež přinášejí technologické inovace a smart řešení.

PREZENTACE ČESKÝCH INOVATIVNÍCH ŘEŠENÍ

Jedním z hlavních sponzorů byl kuvajtský zástupce české společnosti Elko EP, který ve své prezentaci zaměřené na udržitelný život ve městech zviditelnil česká inovativní řešení prostřednictvím videospotu „City For The Future“. Ten byl loni představen na českém stánku v rámci EXPO 2022 v Dubaji. Návštěvníky zaujal vystavený chytrý sloup veřejného osvětlení, jenž je vyráběn v česko-kuvajtské koprodukci. Integrace českých chytrých technologií nabízí hned několik inovativních řešení v jednom. Těžké ocelové materiály jsou dodávány z místních oceláren, což snižuje uhlíkovou stopu spojenou se vzdálenou přepravou.

NÁSTUP OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ? 

V rámci BF9 Summitu – Industry Day, který se uskutečnil v únoru, šířili představitelé vlády společně s odborníky osvětu v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Kuvajt se hlásí k cíli získávat 15 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Obnovitelné zdroje však zatím představují pouhé 1 % v energetickém mixu.

Hlavním nástrojem k dosažení ambiciózního cíle má být realizace megaprojektu „Shigaya“ s využitím větrných a solárních obnovitelných zdrojů energie. Jedná se o rozšíření stávajícího parku na západě země o druhou a třetí fázi. Realizace projektu má být zahájena v příštím roce s cílem navýšit získávání energie udržitelným způsobem do roku 2027 o 1 500 MW a ve třetí fázi o dalších 2 000 MW do roku 2028. Zadání je plánováno formou PPP (Public Private Partnership) prostřednictvím kuvajtského úřadu KAPP (Kuwait Authority for Partnership Projects), který byl založen v souladu s kuvajtskou strategickou vizí, aby zefektivnil zadávání a realizaci velkých projektů.

Životní prostředí a udržitelnost figurují již řadu let jako jeden z pilířů strategického rozvojového dokumentu země – vize „Nový Kuvajt 2035“. Země se do jisté míry snaží přilákat investice do tohoto sektoru a prosadit potřebné legislativní změny. Katalyzátorem na cestě k udržitelnosti jsou především technologické inovace zprostředkované podnikatelskou sférou.

ŠANCE PRO ČESKÉ FIRMY

České inovativní firmy mají v Kuvajtu v oblasti udržitelnosti značný potenciál uplatnění. Velmi dobře se uměly prezentovat a vytvořit dobré povědomí o českých inovativních technologiích na loňském EXPO v Dubaji. Řadu příležitostí v Kuvajtu skýtají například smart technologie ve stavebnictví, které jsou designově nebo technologicky unikátní a zároveň splňují vysoké mezinárodní standardy „sustainability“. Na místním trhu je uznávána certifikace GSAS a LEED, přičemž investoři při výstavbě nových projektů aspirují na ocenění v nevyšších kategoriích. Návaznou oblastí je údržba budov a tzv. BMS – Building Management System. Budoucnost mají inovativní systémy s aspektem na automatizaci a úspory.

Slibným sektorem je energetika a vše, co souvisí s energetickou účinností. Efektivnější odpadové hospodářství a čištění vod je v Kuvajtu potřeba „více než sůl“. Potenciál mají inovativní systémová řešení pro komunální samosprávu, recyklace odpadních vod (Black/Grey Water Recovery Systems) s využitím například v aquaponickém zemědělství či při zavlažování zelených ploch a parků. Potřebné inovace v oblasti oběhového hospodářství uzavírají pomyslný kruh směrem k redukci a znovuvyužití odpadu a ve snaze Kuvajtu stát se zelenějším.  

Perspektivní strategií při proniknutí českých inovativních technologií  na kuvajtský trh je spolupráce v aplikovaném výzkumu a vývoji inovativních řešení v místních specifických podmínkách. Vhodným partnerem je v tomto ohledu například KISR – Kuwait Institute for Science and Research nebo KFAS – Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences. S jejich pomocí je také možné budovat povědomí o unikátnosti českých inovativních technologií, navázat relevantní kontakty a zapojit se do pilotních projektů, které mají potenciál otevřít dveře k těm větším.

Pro bližší informace ohledně plánovaných projektů a aktuálních příležitostí pro české společnosti v Kuvajtu se obraťte na českou ekonomickou diplomatku v Kuvajtu. 

Tereza Valášková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět