Kuvajt má našlápnuto stát se finančním a obchodním centrem regionu

Kuvajt pokročil ve svém rozvojovém národním plánu. V rámci vize Nový Kuvajt 2035 ve fiskálním roce 2020/2021 investoval do své budoucnosti 26,5 miliard dinárů (asi 87 mld. USD). Jedná se o řadu infrastrukturních projektů, rozšiřování a zvyšování kvality zdravotní péče, vzdělávání, energetiku a životního prostředí anebo ambiciózní projekt Smart City.

Ilustrační foto Shutterstock

V důsledku krize způsobené šířením pandemie covid-19 v kombinaci s nízkými cenami ropy došlo k zavedení restriktivních opatření ministerstva financí a k poklesu rozpočtových výdajů zhruba o pětinu. Přesto Kuvajt v průběhu fiskálního roku pokročil v realizaci projektů, které jsou součástí rozvojového národního plánu. Největší z nich jsou v ropnému sektoru, kde jsou realizovány tři obří projekty v hodnotě v přepočtu 39 mld. USD. Jedná se o projekt biopaliv, rafinerie a petrochemický komplex Al-Zour. Tyto projekty jsou realizovány ve fázích, některé byly již dokončeny. Mezi další strategické projekty patří rozšíření letiště Kuvajt „Terminal Building 2“, které je financováno ministerstvem veřejných prací a jehož náklady mají do září 2024 dosáhnout 4,65 mld. USD. Z toho vláda ve fiskálním roce 2020/21 uvolnila v přepočtu 1,1 mld. USD.

Během fiskálního roku 2020/21 bylo dokončeno šest rozvojových projektů a v následujícím roce se jich plánuje osm. Většina projektů má být dokončena nejpozději do roku 2026. Mezi ně patří například i výstavba čtvrtého okruhu v hodnot 1,4 mld. USD. Nutno však podotknout, že realizace projektů se z důvodu pandemických omezení a nedostatku financí ve státní kase, ale i z důvodu nedostatku zahraničních pracovníků, opožďuje.

Jedním z nejambicióznějších projektů národního plánu obnovy je South Saad Al-Abdullah Smart City. Foto Smart City Hub

Nový přístav i nemocnice

Z významných projektů, spadajících do gesce ministerstva veřejných prací, nelze opomenout přístav Mubarak Al-Kabeer v hodnotě 3,3 mld. USD s plánovaným dokončením v roce 2021 nebo čističku pro novou rezidenční čtvrť v South Mutlaa za 528 mil. USD s předpokladem dokončení v roce 2025. Dalšími jsou stavba nové porodnice (733 mil. USD) a dětské nemocnice (1,3 mld. USD). Do gesce ministerstva zdravotnictví pak spadá šest projektů v celkové hodnotě 3,2 mld. USD. Je to nová budova v nemocnici Ibn Sina za 332 mil. USD, která bude dokončena v roce 2021, projekt budovy nemocnice Amiri (337 mil. USD), budovy v nemocnici Farwaniya (880 mil. USD) a Kuvajtském onkologickém centru (584 mil. USD) a nová nemocnice Al Sabah (595 mil. USD).

Veřejný úřad pro péči o bydlení (PAHW) realizuje v rámci stavebního boomu čtyři projekty za 2,6 miliardy KD (8,64 mld. USD), z nichž nejnákladnější je projekt Al-Mutlaa Residential City v hodnotě 6,6 mld. USD s předpokládaným dokončením na konci září 2023. Dále je to stavba Jaber Al-Ahmad City za 1,1 mld. USD, která má být dokončena v roce 2022, projekt Dhahiya Abdullah Al-Mubarak (466,7 mil. USD) a inovativní „chytré město“ South Saad Al-Abdullah Smart City (454 mil. USD), jehož dokončení se plánuje v roce 2029. Tento projekt o rozloze 64,42 km2 je situován 35 km západně od Kuwait City a pět kilometrů od Jahry. Smart City bude rozvíjeno s ohledem na udržitelné a obnovitelné zdroje a životní prostředí s cílem vytvořit atraktivní a živoucí městský ekosystém. Chytré městečko s využitím fintech nabídne různé typy bydlení, které má přilákat zhruba 30 tisíc domácností. Plán samozřejmě myslí i na pestrou nabídku občanské vybavenosti a služeb pro občany, například tradiční súk (tržiště) vše bude řízeno pomocí umělé inteligence.

Roční plán na fiskální období 2021/2022 počítá s realizací 132 projektů za 1,8 mld. KD. Tyto ambiciózní projekty zacílené na modernizaci a diverzifikaci Kuvajtu by tak mohly skýtat řadu příležitostí i pro české inovativní firmy i zkušené společnosti s expertízou zejména v oblasti energetiky, stavebnictví a ICT. Ekonomické a obchodní oddělení zastupitelského úřadu v Kuvajtu je připraveno v případě zájmu českých firem zodpovědět doplňující dotazy a poskytnout relevantní asistenci. 

Tereza Valášková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Kuvajtu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět