KUBA ČÁSTEČNĚ UVOLŇUJE BARIÉRY PRO PODNIKÁNÍ MENŠÍCH PODNIKŮ

Kubánská vláda částečně omezí bariéry pro podnikání malých a středních podniků, příslušný zákon byl schválen na začátku srpna. To je pro tamní ekonomiku dobrá zpráva. Přijetí zákona ale neznamená změnu modelu centrálně plánovaného hospodářství ani pobídku k přilákání zahraničního kapitálu.

Soukromý salon krásy ve městě Santa Clara. Foto: Shutterstock

V době největší hospodářské krize za poslední tři dekády dochází na Kubě k postupným ekonomickým změnám. Nový zákon o mikro, malých a středních podnicích (MIPYMES) by měl vést k oživení výroby a služeb. Otevřou se nové možnosti pro soukromý sektor a tím dojde k částečnému posílení ekonomických práv, tolik potřebných pro rozvoj kubánské společnosti. Po více než 50 letech bude mít občan s bydlištěm na Kubě právo založit nebo být společníkem v soukromém kubánském podniku.

POTŘEBNÉ RAZÍTKO Z MINISTERSTVA

Založení podniku podléhá schválení ze strany ministerstva hospodářství a plánování a jedinou povolenou formou podniku je společnost s ručením omezeným, která bude disponovat právní subjektivitou. Mikro, malé a střední podniky mohou být soukromé, státní nebo smíšené povahy a jsou klasifikovány podle počtu zaměstnaných osob. Mikro podnik může zaměstnávat 1 až 10 osob, malý podnik 11 až 35 a střední podnik 36 až 100.

Soukromé podniky mohou založit či být jejich společníky fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na Kubě. Nemohou však vlastnit či být společníkem ve více než jednom podniku. Státní podniky jsou zakládány právnickými osobami schválenými ministerstvem hospodářství a plánování, zatímco smíšené jsou složeny z fyzických a právnických osob. Činnost MIPYMES je zakázaná ve strategických oborech jako zdravotnictví, telekomunikace, energetika, vzdělání, obrana, tisk, televizní a rádiové vysílání, výroba cukru, tabáku nebo zbraní.

Stejně tomu je v případě činnosti drobných podnikatelů, takzvaných cuentapropistas, kteří mají zakázáno podnikat ve 124 sektorech a v současnosti se zabývají zejména poskytováním ubytovacích, pohostinných a dopravních služeb. Tito drobní podnikatelé, kterých je na Kubě okolo 600 tisíc a představují zhruba 13 % pracovní síly, budou nově moci mít pouze nanejvýš tři zaměstnance. Překročí-li tento stanovený limit, měli by založit MIPYMES.

JISTÁ MÍRA AUTONOMIE

MIPYMES budou mít jistou míru autonomie, v kubánské centrálně plánované ekonomice dosud nezvyklou. Budou moci rozhodovat, jaké produkty a služby uvedou na trh a s jakými dodavateli a odběrateli budou spolupracovat. Dále budou moci stanovit ceny svých služeb a zboží s výjimkou těch, které jsou centrálně zakotveny.

Budou moci rozhodovat o výši platu svých zaměstnanců za předpokladu dodržení zákonného minima, které se liší pro různé činnosti. Budou mít také možnost exportovat a importovat, avšak v souladu s platnými zákony. To znamená prostřednictvím monopolních kubánských státních exportních a importních společností, které působí jako prostředník pro vstup na zahraniční trh. Daňové zatížení bude progresivní a bude se pohybovat v rozmezí 3–25 %.

Restaurace v havanském Starém městě. Foto: Shutterstock

STÁLE OMEZENÉ MOŽNOSTI

Přijetí zákona o MIPYMES je jedním z dalších kroků kubánské vlády prezentovaných jako rozvoj soukromého podnikání na ostrově. Ve skutečnosti je tato možnost značně omezena přesně definovanými obory podnikání a nucenou spoluprací se státními subjekty, ať v podobě výkupu zemědělských produktů nebo v podobě importu a exportu.

Kritický nedostatek základních primárních vstupů kvůli nedostatečné národní produkci, americkému embargu a nedostatku devizových zdrojů na Kubě znamená pro kubánské podnikatele v současné době nevhodné podmínky pro založení a prosperitu podniku. Vzhledem k byrokratickým postupům na Kubě lze očekávat, že proces založení MIPYMES bude poměrně zdlouhavý a náročný. Nově založené podniky se budou minimálně na počátku vyrovnávat s neznámou realitou, neboť lidé žijící desítky let v socialistické zemi, kde je vše centrálně plánováno, nemají velké zkušenosti v oblasti řízení soukromých společností a poskytování klientského servisu.

Ve srovnání s jinými zeměmi v regionu, kde středně velké podniky mají až okolo 250 zaměstnanců, se zdá být limit 100 zaměstnaných osob poměrně nízký. Neexistence jiné možnosti právní subjektivity, než společnosti s ručením omezeným je také značně limitující. Kubánská vláda ale nechce vytvářet příležitosti pro skryté investice, proto nejsou akciové společnosti s neznámým vlastníkem povoleny.

ŽÁDNÉ ZÁSADNÍ ZMĚNY PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Z praktického pohledu pro české exportéry mnoho změn nenastane. Stává se však o mnoho dostupnější možnost komunikovat napřímo s konečným zákazníkem. Ten bude ale i nadále v mezinárodním obchodu zastoupen kubánskou státní importní firmou.

Dovozce bude muset splnit veškeré náležitosti potřebné pro obchodování na Kubě a podstoupit proces registrace u státního importéra ve stejném rozsahu jako doposud. Založit podnik či v něm být společníkem je povolené pouze kubánským rezidentům, případně kubánským státním firmám. V návaznosti na přijetí zákona o MIPYMES nevzniká možnost přímých zahraničních investic do těchto nově povolených subjektů.

Zahraniční investice na Kubě nadále zůstávají pouze formou smíšených společností, tzv. empresas mixtas, a řídí se zákonem o zahraničích investicích. Vzhledem k tomu, že zakládání soukromých podniků je na úplném začátku, neexistuje prozatím žádný ucelený seznam pro případné navázání přímého kontaktu. Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Havaně bude i nadále sledovat oblast soukromého podnikání na Kubě a v případě dalšího vývoje a příležitostí pro české exportéry bude informovat na webových stránkách ambasády v sekci Obchod a ekonomika.

Eliška Carreazo Cuadro, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Havaně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět