Krmiva, inseminace, know-how. Kazachstán nabízí šance pro české zemědělce

Zemědělství je jednou z priorit kazachstánské vlády a zvláštní místo v ní zaujímá chov hospodářských zvířat. Země se však potýká s nedostatkem moderně vybavených farem, omezenou nabídkou krmiva a malým podílem geneticky kvalitního skotu. Dalším problémem je i nedostatek odborníků. Pro české firmy se tak otevírá řada možností, jak uplatnit své výrobky na tomto složitém, avšak velmi atraktivním trhu.

Ilustrační foto Shutterstock

Za posledních 10 let došlo v oblasti chovu hospodářských zvířat k velkým pokrokům. Pracuje se na zkvalitnění selekční a šlechtitelské práce, především zavádění moderních metod do produkce, založených na principech genomického testování a matematického modelování.  Došlo k úpravám a doplnění právních předpisů o chovu hospodářských zvířat, jen v letošním roce bylo přijato 16 normativních a právních aktů. Rozšiřují se pravomoci republikových komor. Zároveň dochází k rozšíření pravomocí a kompetencí v dozorové a výzkumné oblasti. Nicméně také přetrvává řada problémů. Nejpalčivěji je to zřejmé u malého podílu geneticky kvalitního skotu a drůbeže, nedostatečného množství moderně vybavených farem, kvalitního krmiva a nedostatečného množství odborníků. To jsou hlavní důvody, proč země s více než 2,7 miliony dojnic, což je téměř dvakrát tak více než v Bělorusku, nedokáže plnohodnotně zajistit poptávku po vlastním mléku a mléčných výrobcích a je nucena je dovážet. 

Plemenný skot z Česka má tradici

Genetický materiál dovážený z Česka má v Kazachstánu dobrou pověst a je vyhledáván. V letech 2018-2023 dodaly české firmy do Kazachstánu asi 73 tisíc inseminačních dávek plemenného skotu. V porovnání s lety 2000 až 2018 se jedná o více než dvou a půl násobný nárůst. V nabídce je i semeno oddělené podle pohlaví, což je důležité pro intenzivní rozvoj chodu dojnic.  Co se týče živého plemenného skotu, jen v letech 2017 až 2023 bylo do Kazachstánu dovezeno více než 10 000 kusů. Jedná se především o plemeno Simmental, které je využíváno jak pro mléčnou, tak i masnou výrobu. Potenciál vývozu v této oblasti je značný, kvalitní skot bude i nadále poptáván a česká produkce představuje zajímavou alternativu k dodávkám z jiných zemí nejen, co do kvality, ale i ceny.

Obdobná situace je i v drůbežářství. Hlavním problémem dalšího rozvoje je nedostatek drůbeže, zejména masných plemen. Zatímco v oblasti vajec je Kazachstán soběstačný, u produkce drůbežího masa tomu tak není. Z poptávaných 300 tisíc tun je dosavadní produkce schopna pokrýt jen 240 tisíc tun, což vede k potřebě dovozu nejen masa, ale i masných výrobků. Poptávka po výrobcích z drůbežího masa je z náboženských důvodů vyšší než v jiných zemích. I v tomto případě není česká produkce pro kazachstánské zemědělce neznámá.

Země chystá nové mléčné farmy

Kazachstán plánuje výstavbu nových mléčných farem, které bude nutné vybavit moderním zařízením a technikou. Stávající mlékárenské podniky jsou schopny zpracovat 1,8 mil. tun mléka, což představuje 46 % z celkového objemu produkce.  Aby se nasytila poptávka po této surovině, plánuje se jen v následujících letech vybudovat 65 nových komerčních farem, které bude třeba vybavit novým zařízením potřebným pro zpracování mléka. I technologie stávajících zařízení tohoto druhu je značně zastaralá a bude ji třeba modernizovat. Vzhledem k tomu, že kazachstánská výroba v této oblasti je minimální, musí se všechny technologie dovážet ze zahraničí, což je další zajímavou příležitostí pro české podnikatele.

Dalším limitujícím faktorem pro rozvoj chodu hospodářských zvířat a zvýšení jeho užitkovosti je i nedostatečná nabídka krmiv a krmných prefixů. V současné době dokáže Kazachstán vyprodukovat krmiva v objemu 2,4 mil. tun ročně, poptávka je přitom asi 4 mil. tun. Chybějící množství se tak do země dováží. Dovoz premixů je jednou z hlavních položek českého exportu, od roku 2018 vyvezly české firmy do Kazachstánu o něco více než 200 tun. I v tomto případě má tudíž Česko co nabídnout.

Perspektivní by mohlo být také vzdělávání. Pro další rozvoj kazachstánského zemědělství je třeba mít k dispozici velké množství různých kvalifikovaných odborníků. Aktuálně je kromě veterinářů akutní nedostatek technologů hospodářských zvířat a chovatelů hospodářských zvířat. České know-how má v Kazachstánu dobré jméno a jednotlivé fakulty mohou v řadě potřebných oblastí nabídnout zajímavé studijní programy.

Možnosti pro české podnikatele nejsou ani tímto výčtem vyčerpány. Další zajímavé příležitosti se otevírají v dalších oblastech. Jedná se například o technologie na zpracování biologického odpadu, přípravu studií či dovoz veterinárních léčiv.

Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Astaně

Artyom Lukashev, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Astaně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět