Kreativní Mexiko skýtá příležitosti i pro české firmy

Kreativní průmysl byl v Mexiku poměrně dlouho považován za spíše doplňkovou záležitost, nyní ale tento sektor dynamicky roste. Odvětví kreativního průmyslu jako je hudba, film, herní průmysl, design či software, zaujímají neopominutelné místo v rámci mexické ekonomiky. Protože to jsou zároveň oblasti, ve kterých má silnou pozici i Česko, měl by být mexický trh v hledáčku i českých kreativců.

Ilustrační foto Shutterstock

Důsledkem pandemie se v Mexiku zásadně zrychlil růst e-commerce. Prodejci opouštějí kamenné prodejny a přesouvají se na internet nebo online prostředí využívají jako další z prodejních kanálů vedle těch stávajících. S tím vzrostla poptávka po IT službách a online řešeních. Prokazují to i data průzkumu Venta Online 2021, podle kterého vzrostl v roce 2021 zisk z elektronického obchodu o 81 % oproti roku 2020. E-commerce ve sledovaném roce představoval 9 % veškerého prodeje a do roku 2025 by mělo jít o 24 % tržeb v maloobchodním sektoru. Podle posledních odhadů vzroste do roku 2025 počet maloobchodníků, kteří nabízí online prodej, o 165 %.

Internet vykazuje stabilní růst

Online prostředí hraje i v zábavním průmyslu významnou roli, což dokládá stabilní růst počtu internetových připojení a navyšování jeho kvality napříč mexickými regiony. Předpokládá se také rozšíření 4G a 5G sítí, čímž by se k rychlému internetu potřebnému ke konzumaci internetového obsahu dostalo více lidí, a tím dále vzrostl potenciál zábavního průmyslu.

Mexický trh je v Latinské Americe lídrem v oblasti streamování. Příjmy z této části sektoru vzrostly jen v roce 2020 o 25 %. Tváří v tvář rostoucí konkurenci na tomto trhu bude streamovací platformy výzvou vytvářet originální a kvalitní obsah, který osloví spotřebitele. Například Netflix proto posiluje své latinskoamerické ústředí v Mexiko City a vyčlenil 300 mil. USD na lokální a světové produkce točené v Mexiku. Zájem ale není pouze o hrané, ale také o animované filmy. Pozadu nezůstávají ani další odvětví – rozmach zažívá online vzdělávání, online přenosy divadelních představení, nově se objevují i pokusy o interaktivní prohlídky měst či muzeí.

Mexiko holduje e-sportu

Dalším velmi nadějným odvětvím mexického kreativního průmyslu je herní scéna. Mexiko je největším producentem videoher v Latinské Americe a osmým v celosvětovém měřítku. Počítačové hry jsou v zemi stále populárnější a odhaduje se, že je hraje až polovina obyvatel. V roce 2019 dokonce Mexiko založilo svou oficiální federaci e-sportu a uznalo tak profesionalizaci e-sportu v zemi. V roce 2020 byla v Mexiku firmou Arena ve spolupráci s Univerzitou Anahuac také založena videoherní akademie Arena Academy, která má za cíl přispět k rozvoji mexických talentů, zvýšení konkurenceschopnosti v oblasti elektronických sportů a také přispět ke snaze o využití videoher pro rozvoj a blaho společnosti. Příjmy z videoherního průmyslu činily jen v roce 2020 přibližně 1,9 miliardy USD. Trh s počítačovými hrami stále ovládají zahraniční společnosti, pomalu se ale prosazují i mexičtí vývojáři.

Mexiko má také bohatou tradici v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Podle Národní komory oděvního průmyslu v Mexiku (CANAIVE) tvoří textilní a módní průmysl 20 tisíc podniků, které představují 10 % HDP zpracovatelského průmyslu a 90 % malých a středních podniků. Prosazují se také nové přístupy k oděvní tvorbě, mezi něž patří recyklace oděvu, upcycling a slow fashion. Zvyšuje se poptávka po kvalitnější a udržitelné místní produkci. Jednou z hlavních akcí v této oblasti je Mercedes Benz Fashion Week (Mexico City).

Mexiko: město designu

Design je dalším pulzujícím odvětvím mexické kreativní scény, která jen v hlavním městě generuje roční zisk okolo 40 miliard USD. Design a kreativita jsou i důležitou složkou strategie sociálního rozvoje hlavního města. Mexico City získalo v roce 2018 titul oficiálního světového hlavního města designu (Official World Design Capital). Město je proslulé řadou designerských festivalů, jako třeba Abierto Mexicano de Diseño, Design Week Mexico a City Mextrópoli. Město dlouhodobě podporuje propojení inovativních technologií s potřebami megapole. Jedním z příkladů je projekt Mapatón – první veřejný experiment na světě založený na crowdsourcingu, který pomáhá místní samosprávě mapovat trasy městských autobusů. V rámci projektu, který koordinovala organizace Lab for the City, spojili své síly obyvatelé, akademici a tvůrci her, aby navrhli aplikaci pro mapování veřejné dopravy.

Zuzana Stiborová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Mexiku

Jiří Jež, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Mexiku

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět