KOSOVSKÉ STAROSTY LÁKAJÍ ČESKÉ AUTOBUSY I CHYTRÉ TECHNOLOGIE PRO MĚSTA

Zástupci kosovských měst projevují zájem o české elektrobusy, moderní systémy řízení dopravy a parkování, a také například o systém recyklace stavebního odpadu. Ukázala to listopadová návštěva kosovských starostů v Česku. Kosovany v této souvislosti zaujaly také české zkušenosti s čerpáním financí z fondů Evropské unie.

Kosovské starosty zaujaly zkušenosti Hradce Králové s elektrobusy. Foto: Shutterstock

Mise starostů byla zaměřená na prostředky hromadné dopravy, inteligentní systémy pro městskou veřejnou dopravu, moderní systémy řízení automobilového provozu, parkování ve městech a ekologická řešení. Kosovská města moderní dopravní prostředky a chytré dopravní technologie potřebují, což potvrdil zájem kosovských partnerů v průběhu pobytu v ČR. Mise navazovala na konferenci „EU-Western Balkans: Smart Cities Economic Forum“, která se konala v rámci předsednictví ČR v Radě EU. Zúčastnily se jí delegace starostů ze všech zemí západního Balkánu.

S cílem nabídnout představitelům kosovských měst moderní prostředky hromadné dopravy a chytré technologie pro udržitelný městský rozvoj připravilo Velvyslanectví ČR v Prištině ve spolupráci s ministerstvy zahraničí a průmyslu program návštěvy, která se uskutečnila v polovině listopadu v rámci Projektů na podporu ekonomické diplomacie – PROPED.

PRIŠTINA CHYSTÁ NÁKUP ELEKTROBUSŮ

Vzhledem k tomu, že hlavní město Priština hodlá s podporou finančních nástrojů EU na obnovu ekonomiky zakoupit autobusy, první cesta kosovských starostů vedla do Hradce Králové, který je jedním z průkopníků hromadné elektromobility v ČR. Kosovští hosté se seznámili se systémem fungování a řízení dopravy ve městě s využitím elektrobusů. V úvodu jednání ředitel dopravního podniku města Hradec Králové uvedl, že dlouhodobé zkoušky prokázaly efektivitu elektropohonu v městských ulicích.

Kosovští hosté se zajímali o systém rychlého nabíjení autobusů v průběhu denního provozu elektrobusů a měli též možnost zhlédnout systém pomalého nabíjení. Další dotazy směřovaly na systém financování hromadné městské dopravy a na využití grantů EU, prostřednictvím kterých byl nákup autobusů pro město realizován.

Další cesta delegace vedla do výrobního podniku SOR Libchavy. Po představení podniku a výroby proběhlo jednání s obchodním ředitelem společnosti. Kosovská delegace se zajímala o cenové podmínky a termíny dodání elektrobusů a také například o trvanlivost baterií do autobusů a možnost jejich výměny. Po jednání následovala prohlídka výrobních provozů, kde se účastníci mise seznámili s jednotlivými typy autobusů, které společnost SOR Libchavy vyrábí.

SMART CITIES PO ČESKU

Další významná akce se konala v Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky na ČVUT v Praze. Účastníci shlédli několik prezentací na téma „smart cities“ a jednali s představiteli českých firem specializujících se na ekologická a chytrá řešení pro města.

V rámci předsednictví ČR v Radě EU připravilo ministerstvo průmyslu ve spolupráci s ministerstvem zahraničí a dalšími institucemi konferenci „EU-Western Balkans: Smart Cities Economic Forum“, která se konala v Kongresovém centru Praha. Zúčastnily se jí delegace starostů ze všech zemí západního Balkánu. Tématem jednání byl udržitelný rozvoj měst, zelená mobilita, digitální transformace a ekologická řešení dopravy a parkování ve městech. Kromě vystoupení a prezentací zaměřených na udržitelnost rozvoje měst se účastníci seznámili též s možnostmi, jak získat pro městské projekty finanční prostředky z fondů EU.

V předsálí konference byly stánky českých inovativních firem, s jejichž představiteli účastníci konference jednali o možnostech spolupráce. Kosovská delegace se zajímala o dopravní prostředky společnosti Škoda Transportation, o systémy řízení dopravy a parkování společnosti Cross Zlín a o recyklační technologie společnosti Cementum.

PROPED významně podpořil povědomí o Česku a o výborné kvalitě české produkce a českých technologií z oblasti dopravy, ekologie a zelené transformace. Mise kosovských starostů rovněž vytvořila podmínky pro konkrétní jednání o českém exportu. Akce současně umožnila inovativním českým firmám představit se s minimálními náklady představitelům nejvýznamnějších kosovských měst, kteří se podílejí na rozhodování o nákupech prostředků hromadné dopravy, systémů řízení dopravy a dalších technologií pro obce, které řídí.

Květoslav Sulek, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Prištině

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět