KAZAŠSKÉ POTRAVINÁŘSKÉ PODNIKY VYUŽÍVAJÍ ČESKÉ TECHNOLOGIE

Dva významné podniky v kazašském městě Almaty – čokoládovny Rakhat a pekárenský podnik Aksay-Nan – využívají moderní technologická zařízení z Česka. Do Kazachstánu je dodaly tuzemské firmy J4 a Topos.

Foto: Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

Oba almatské závody představují ve svém oboru v Kazachstánu špičku a patří k největším domácím výrobcům. Společnost Rakhat produkuje čokoládové výrobky již od roku 1942 a díky nynější vysoce kvalitní produkci více než 400 druhů sladkostí je považována za vlajkovou loď kazachstánského potravinářského průmyslu. Zaměstnává kolem 4500 lidí, přičemž v Almaty – komerčním centru země – se nachází hlavní závod. Roční tržby společnosti dosahují zhruba 100 milionů eur.

Vedení společnosti Rakhat vyjadřuje s fungováním českých technologií velkou spokojenost. „Rádi bychom, aby tato reference posloužila při dalších probíhajících výběrových řízeních firmy Rakhat i na dalších trzích Eurasijské ekonomické unie,“ uvedl český velvyslanec Rudolf Hykl, který v září navštívil obě zmiňované almatské firmy. Během jednání s vedením firmy byly projednány další možnosti českých dodávek.

DODÁVKY PRO NEJVĚTŠÍ PEKÁRNY

V Almaty uspěly i technologie dodané z Česka na mísení těsta a na výrobu pekárenských produktů. Do Aksay-Nan – největšího pekárenského závodu v Kazachstánu – je letos na jaře dodaly české společnosti J4 a Topos. Podnik momentálně zaměstnává 1300 pracovníků a produkuje 600 druhů pečiva denně, a to v objemu 140 tun.

Vedení společnosti vyjádřilo během schůzky s velvyslancem Rudolfem Hyklem s přístupem českých dodavatelů zastřešených firmou J4 velkou spokojenost. Podle ředitelky závodu Aksay-Nan Zariny Barlyvajevové byly české technologie vybrány po dlouhých jednáních s řadou výrobců, mimo jiné i z Nizozemska i z Itálie, a také na základě důkladného studia trhu. Ředitelka cenila především plnou adaptaci českého zařízení na všechny požadavky výroby v Kazachstánu a též schopnosti komplexní integrace všech komponentů dodávaných technologií.

 

FOTOGALERIE

Foto: Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

TROJNÁSOBNÝ RŮST VÝROBY

„Česká linka nahradí jeden ze tří stávajících výrobních provozů a zároveň zvýší objem naší výroby na dané lince na trojnásobek,“ uvedla Zarina Barlyvajevová. Producenti z ČR dodávají do závodu Aksay-Nan od loňského roku také vysoce kvalitní český mák. 

Rudolf Hykl vyjádřil připravenost velvyslanectví napomoci s dalšími obchodními kontakty v České republice, včetně možnosti účasti na incomingových misích do ČR zaměřených na potravinářské technologie.

Dodávky českých technologií jsou významným úspěchem našich firem v Kazachstánu. Jedná se také o vítanou referenci, a to i v rámci celé Eurasijské ekonomické unie. Za prvních sedm měsíců roku 2020 vzrostl vývoz potravinářských strojů z ČR do Kazachstánu meziročně zhruba čtyřnásobně na úroveň převyšující 1,2 milionu eur.

Luboš Joza, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět