KAZAŠI SE VÍCE ZAJÍMAJÍ O WELLNESS. ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ BY MOHLO ZABODOVAT

Kazaši se po covidu více zajímají o zdravý životní styl a v zemi roste poptávka po lázeňských léčebných pobytech. Zejména pro západočeské lázně, které řada obyvatel Kazachstánu zná, to představuje šanci, jak nalákat novou klientelu nejen na wellness, ale i zážitkovou turistiku. 

Ilustrační foto: Shutterstock

Kazaši se začali více zajímat o zdravý životní styl, mnozí z nich tráví více času aktivním pohybem, zajímá se o zdravou výživu. Ruku v ruce s tímto chováním se zvýšil i zájem o wellness a léčebnou turistiku. Tento trend se odráží i v rostoucí poptávce po adekvátních turistických destinacích, které mohou tyto nároky uspokojit. Roste poptávka nejen po preventivních, ale především po cílených lázeňských pobytech. Atraktivnost nabídek se zvyšuje v těch případech, kdy existuje možnost spojení léčebného pobytu s trávením volného času jiným způsobem, například návštěvou památek. Pro Kazachy je velmi důležitá úroveň a kvalita nabízených služeb, vstřícnost personálu, chutné jídlo a nabídka dalších aktivit. Mezi ně patří návštěva památek, volnočasových areálů, a především zážitková turistika.

Výhodou je rovněž nabídka služeb poskytovaných ruskojazyčně vybaveným personálem. České lázeňství je bráno jako velice kvalitní a ze strany Kazachů poptávané. Řada Kazachů se již v minulosti v českých lázních léčila, nicméně obecně znají pouze úzký výčet nabídky českého lázeňství. Většinou se jedná o nemoci zažívacího traktu, či nemoci pohybového aparátu. Na současném kazachstánském cestovním trhu bohužel neexistuje ucelený přehled, jaké programy české lázně nabízejí. Bylo by tedy praktické více se věnovat cílené propagaci této oblasti. Při prezentaci vhodných programů je však třeba mít na zřeteli zvyklosti kazachstánského trhu a chování.

Nalákat je třeba i mladé lidi

Nemělo by se jednat pouze o snahu o renesanci zájmu o české lázeňství ze strany klientů, kteří již české lázně znají. Zajímavou příležitostí je učinit léčebné pobyty atraktivní i pro mladší generaci, která obvykle tráví svou dovolenou v jiných destinacích, oslovit je a přiblížit jim české lázně v atraktivní formě. Za tímto účelem je možné nabídnout nejen značné množství wellness a preventivních pobytů, ale i pobyty zaměřené na ženské obtíže, které jsou ze strany mladých Kazašek rovněž aktivně vyhledávány. Kazaši mají rovněž kladný vztah k moderním technologiím. Zde se naskýtají zajímavé příležitosti využití například virtuální reality při fyzioterapii. Samostatnou kapitolou je nabídka specializovaných programů zaměřených na léčbu postcovidových symptomů.

Když turistika, tak organizovaná

Vedle již zmíněné aktivní cílené informační kampaně zaměřené na různé sociální skupiny obyvatel je třeba přiblížit Česko jako vhodný cíl pro volnočasové aktivity formou, která bude pro Kazachy srozumitelná. Značná část obyvatel Kazachstánu zná pouze Prahu a již zmíněné Karlovy Vary. Navíc individuální turistika je pro většinu z nich neznámá, preferují organizované aktivity. Na druhou stranu jsou otevřeni novým, pokud možno neotřelým zážitkům. Kladný vztah mají nejen k VIP přístupu, ale i k aktivitám, které vybočují z klasických nabídek cestovních kanceláří.  Pozitivně jsou rovněž vnímány nabídky programů se zajímavým příběhem a zážitková turistika jako taková.

Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Astaně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět