KAZACHSTÁN POSILUJE KONTROLU A SLEDOVÁNÍ POHYBU ZBOŽÍ

Kazachstán čelí značnému nárůstu dovozu zboží do země. Jedním z možných vysvětlení je reexport do Ruské federace. Kazachstánské úřady proto posilují kontrolu zboží, především sledování jeho pohybu.

Ilustrační foto: Shutterstock

Již v dubnu byl uveden do provozu portál ministerstva financí Republiky Kazachstán, obsahující informační systém elektronických faktur. Jeho součástí je i on-line sledování zboží. Portál je ve dvou jazykových mutacích – v kazaštině a v ruštině – a prostřednictvím vyplněného dokumentu (ruská zkratka CHT) zaznamenává jakýkoliv pohyb zboží po Kazachstánu: od okamžiku jeho výroby nebo dovozu až po jeho prodej konečnému spotřebiteli. Existuje pouze v elektronické podobě, ale jedná se o plnohodnotný účetní doklad. Nicméně při přejezdu hranic musí mít u sebe řidič jeho papírovou kopii, kterou použije jako jeden z dokladů při celním řízení. Portál obsahuje celou řadu informací a videolekcí, slouží i k registraci elektronické faktury.

Kazachstán si rovněž uvědomuje, že je třeba více kontrolovat zboží dvojího užití. Za tímto účelem byl uveden do provozu další zajímavý a praktický nástroj, ze kterého mohou čeští podnikatelé při přípravě svých obchodů čerpat. Jedná se o speciální web Traderadar, který slouží pro seznámení se se sankčními opatřeními přijatými třetími zeměmi vůči Ruské federaci a Běloruské republice. Pod jednotlivými sekcemi věnovanými různým aspektům vztahujícím se k sankcím je možné najít konkrétní údaje týkající se například zákazu dovozu a vývozu z Ruska a do Ruské federace, sankce uvalené jednotlivými zeměmi včetně EU, kódy sankcionovaného zboží či opatření a omezení zahraničního obchodu. I tento web je ve dvou jazykových mutacích – kazašské a ruské.

Oba portály jsou průběžně aktualizovány. I když se jedná „pouze“ o informativní zdroje, obsahují řadu relevantních údajů, byť jde o weby primárně zaměřené na kazachstánské podnikatele. Nicméně se jedná o veřejně přístupné údaje, a tak z nich mohou čerpat i další uživatelé. Čeští podnikatelé zde mohou najít celou řadu praktických informací. Rovněž skutečnost, že veškeré informace jsou i v ruštině, je pro české subjekty uživatelsky přínosná.

Markéta Pěčková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Astaně

Azamat Amanzhol, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Astaně

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět