KAZACHSTÁN PLÁNUJE MASIVNÍ CHOV RYB

S ohledem na svůj teritoriální a vodní potenciál plánuje Kazachstán masivní rozvoj sektoru chovu ryb, což může přinášet zajímavé příležitosti pro české exportéry.

Ilustrační foto: Shutterstock

V návaznosti na vyhlášený Program rozvoje rybářství do roku 2030, který byl iniciován prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem, by v Kazachstánu mělo dojít ke zvýšení objemu chovu ryb z 9 tisíc tun v roce 2020 na 270 tisíc tun do roku 2030. Za tímto účelem chce Kazachstán přilákat 340 miliard tenge od soukromých investorů, ze strany státu pak přiteče dalších 200 miliard tenge. Předpokládá se, že nárůst produkce ryb bude v roce 2021 navýšen o 12,8 tisíce tun oproti stávajícímu stavu.

Během následujících let bude proto třeba vybudovat téměř 1300 nových rybích farem, které budou využívat nejmodernější technologie. Současně je v plánu i modernizace 288 stávajících zařízení. Pro plynulý rozvoj této oblasti se Kazachstán zaměří především na zabezpečení kvalitního rybího potěru. Pro jeho zajištění budou vybudována čtyři moderní genetická centra. Další oblasti rozvoje rybářství, na které bude kladen důraz, jsou výroba krmiv a vzdělávání odborníků.

SPECIÁLNÍ SYSTÉM STÁTNÍ PODPORY

Součástí Programu je zavedení speciálního systému státní podpory. Jedná se například o subvencování 30 % nákladů na krmiva a vrácení 25 % nákladů na investice do nákupu strojů a zařízení pro rybí farmy. Do systému podpory rovněž patří různé nové druhy dotací, díky nimž mohou podnikatelé žádat o uhrazení až 50 % nákladů.

Pro české firmy se při této příležitosti otevírá nová potenciální možnost exportu. Předmětem zájmu se mohou stát především technologie pro umělý chov ryb, kvalitní krmiva, genetický materiál, veterinární preparáty, paralelně též technologie očisty vody, zpracovatelské a potravinářské technologie apod.

 Markéta Pěčková, Olga Kalinová, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět