KAZACHSTÁN EKOLOGIZUJE ENERGETIKU A TĚŽKÝ PRŮMYSL

Kazachstán letos přistoupil k vytvoření právního a finančního rámce pro snížení znečištění vzduchu místními elektrárnami a továrnami. Nový Ekologický kodex a zvýšení tarifů pro výkupní ceny elektřiny vytváří prostor pro zapojení českých společností do ekologizace místní ekonomiky.

Ilustrační foto: Shutterstock

Od začátku července začne platit nový Ekologický kodex, který byl schválen v lednu. Tento zákon přinese do kazachstánské energetiky a těžkého průmyslu řadu změn. V první fázi se bude vztahovat na 50 největších společností, které se v zemi podílejí z 80 % na emisích skleníkových plynů ze stacionárních zdrojů. Jedná se o energetické společnosti a dále ropný, chemický, těžební a metalurgický průmysl.

Během prvního pololetí 2021 probíhají v každé z těchto společností audity a bude jim vydáno integrované ekologické povolení. Podmínkou je přechod na nejlepší dostupnou technologii. Finanční motivací bude zvyšování poplatku za emise, který se k roku 2025 zdvojnásobí, v roce 2028 vzroste na čtyřnásobek a v roce 2031 na osminásobek. Příjmy z těchto poplatků budou i nadále směřovat do krajů, které však budou zavázány je ze 100 % využít na ekologické účely, na rozdíl od současné praxe, kdy je s tímto cílem využito zhruba 45 %.

Jelikož se kazachstánské energetické společnosti nacházejí v problematické finanční situaci, která jim neumožňovala financovat potřebnou modernizaci z vlastních zdrojů ani dosáhnout na zvýhodněné půjčky od mezinárodních finančních institucí, zvýšilo Ministerstvo energetiky Kazachstánu od začátku dubna tarify pro výkup elektrické energie pro jednotlivé výrobce v průměru zhruba o čtvrtinu – v rozmezí od ponechání tarifů u sedmi ze 45 elektráren k růstu o 48 % u jiných. Jedná se o první významné navýšení tarifů za posledních několik let. Oslovení experti očekávají, že tento krok umožní řadě elektráren návrat k ziskovosti.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Potenciál, který tento vývoj vytváří pro zapojení českých firem, se projevil během podnikatelské mise českých společností, dodávajících technologie a výrobky pro tepelné elektrárny, kterou v polovině března zorganizovala zahraniční kancelář CzechTrade Almaty spolu s Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu. Jelikož jsou zejména u kazachstánských tepelných elektráren využívány nosné bloky a provozy postavené v dobách SSSR, otevírají se příležitosti při připravovaných komplexních modernizacích stávajících bloků (kotle, turbíny, armatury), při instalování a modernizaci systémů filtrace odpadních plynů, v systémech dopravy a dávkování paliva atd.

Obdobné příležitosti vznikají také v ostatních sektorech, tam jejich charakter vyplývá z povahy jednotlivého provozu.

Luboš Joza, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Nur-Sultanu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět