KATAR NAVYŠUJE VLASTNÍ PRODUKCI POTRAVIN. POPTÁVÁ CHOV RYB, ZÁVLAHY I HNOJIVA 

Katar navyšuje vlastní produkci potravin za využití nejmodernějších technologií, diverzifikuje zdroje a dodavatele a zlepšuje logistiku. Poptává řešení pro hydroponii, technologie pro zavlažování i chov ryb, a také třeba hnojiva. Přesvědčit se o tom mohla i pětice českých firem, která v Kataru vystavovala na mezinárodním zemědělském veletrhu AgriteQ.

Ilustrační foto Shutterstock

České velvyslanectví v Dauha zprostředkovalo letos českým firmám výstavní plochu na veletrhu AgriteQ, kde se setkávají producenti a zpracovatelé potravin, jejich distributoři, výrobci zemědělské technologie a hnojiv, zdarma. Ministerstvo zemědělství ČR účast českých firem finančně podpořilo. Za asistence CzechTrade nabízely firmy Escube, Fravebot, Gryf, Lucky Alvin a Mueller Pharma na výstavišti v centru katarského Dauha nejen potravinářské výrobky, ale i nejmodernější technologie využívané v rostlinné i živočišné výrobě a při zpracování potravin.

Zemědělský a potravinářský sektor se v Kataru v posledních letech rapidně rozvíjí. Blokáda z let 2017-2021 odhalila rizika na straně nabídky i volatilitu dodávek potravin v rámci globálních řetězců. Další hrozby plynou z klimatické změny a geopolitické nestability regionu. Katar cílí ve střednědobém horizontu na 30-70 % soběstačnost u strategických potravin jako zelenina, vejce, maso, ryby, mléčné výrobky. Za posledních pět let se zemědělská produkce v Kataru zdvojnásobila. Roste produkce mléčných výrobků i zeleniny. Díky skleníkovým farmám a high-tech zavlažovacím systémům dokáže Katar uspokojit 46 % své spotřeby zeleniny z domácích zdrojů. Potravinářský koncern Baladna zaměřený převážně na výrobu a zpracování mléka a mléčných výrobků začíná své výrobky i vyvážet. Kromě produkce potravin se Katar zaměřuje na budování strategických rezerv, efektivní domácí logistiku a diverzifikaci zdrojů a dodavatelů.

Simona Drahoňovská, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dauhá

 

Fotogalerie

Na mezinárodním veletrhu AgriteQ se letos představilo pět českých firem. Foto Velvyslanectví ČR v Dauhá

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět