KANDIDÁT NA MINISTRA FINANCÍ IZRAELE PLÁNUJE OBŘÍ INVESTICE

Bývalý starosta Jeruzaléma a pravděpodobný budoucí ministr financí Nir Barkat představil ekonomický plán. Izrael podle něj bude v příštích letech investovat velké finanční prostředky do infrastruktury, energetiky a stavebnictví v rámci rozvoje a obydlování dalších území včetně Negevské pouště a Galileje.

Významná část izraelských investic by měla směřovat do dopravní infrastruktury. Foto: Shutterstock

 Tady jsou klíčové prvky plánu s potenciálem pro české firmy:

  • Bydlení – základem bude masivní výstavba nových bytových domů – příležitost stavebnictví
  • Zdravotnictví – především navýšení kapacit, poptávka po zdravotnické technice
  • Předměstí, periferie – obydlování dalších území, včetně Negevské pouště a Galileje. Za několik let bude mít Izrael dvojnásobný počet obyvatel a prioritou je osidlování dalších oblastí – příležitosti: stavebnictví, infrastruktura, energetika
  • Podpora malých podniků – prostor pro vzájemnou spolupráci s českými partnery
  • Zvyšování HDP – nyní již zhruba 45 tisíc dolarů na obyvatele. Jedna z nejrychleji se rozvíjejících zemí na světě – růst kupní síly do budoucna znamená vyšší spotřební výdaje domácností
  • Potraviny – snížení cen potravin na únosnou úroveň, podpora místních trhů – potřeba nových špičkových potravinářských technologií
  • „Desertec“, zlepšování života v poušti – využití solární energie a vody, energetika a vodní hospodářství jako klíčové podmínky pro osidlování nehostinných pouštních oblastí

Kandidát na ministra financí představil poslední vytvořenou mapu 12 nových průmyslových zón, z nichž některé již byly schváleny. Všechny zóny by měly být na izraelské státní půdě. Bude vytvořen efektivní silniční systém a budována další infrastruktura. V těchto bezpečných zónách budou umístěny lékařské a speciální služby, které budou využívat jak Izraelci, tak Palestinci, z čehož do budoucna vyplývá zvýšená poptávka po zdravotnické technice.

Tento ekonomický plán představuje zajímavé příležitosti pro české firmy, které mají zkušenosti s podobnými projekty při budování a rozvíjení průmyslových zón, primárně v oblastech stavebnictví, speciálních technologií, dodávky strojů a dalších zařízení.

Tomáš Kadlec, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět