Kanada podporuje letectví. Hledá partnery i v zahraničí

Letecký průmysl je jedním z kanadských strategických odvětví, které však bylo významně zasaženo protipandemickými opatřeními. O to větší jsou snahy o jeho obnovu a nalezení nových příležitostí. Kromě subvencí ze strany federální vlády podpoří svůj stěžejní sektor i provincie Québec, která je hlavním kanadským centrem v oblasti aerospace.

Ilustrační foto Shutterstock

Kanada je pátým největším leteckým trhem světa. I přes obrovské dopady koronavirové pandemie si letecký a kosmický průmysl udržuje pozici globálního lídra ve výrobě leteckých simulátorů a je stále na špici ve výrobě civilních motorů a civilních letadel.

Letectví je v Kanadě také nejinovativnějším odvětvím s vysokým podílem výzkumu a vývoje. Uvědomuje si to i kanadská vláda, která uznala strategický význam sektoru a podpořila ho finančními nástroji z Plánu ekonomické obnovy Kanady. Společně s provincií Quebéc pak vláda leteckému sektoru poskytne 685 milionů kanadských dolarů (CAD) ze Strategického inovačního fondu. Peníze jsou určené na podporu výzkumu a vývoje nových technologií, především v oblasti digitálních technologií či uhlíkově neutrálního letectví, včetně podpory vývoje prvního hybridního elektrického pohonu. Federální vláda rovněž přislíbila malým a středním leteckým podnikům poskytnout do roku 2024 v rámci národního programu Aerospace Regional Recovery Initiative částku 250 mil. CAD, které budou určeny k financování ekologičtějších řešení provozu, zlepšení produktivity a posílení komercializace produktů.

Zatím poslední iniciativou na pomoc svému hlavnímu průmyslovému sektoru je závazek vlády provincie Quebéc podpořit oživení leteckého průmyslu v provincii, a to prostřednictvím aktualizace québecké letecké strategie Horizon 2026. Její součástí je i poskytnutí finanční podpory do roku 2024 ve výši 334 mil. CAD, což by mohlo přilákat investice ve výši téměř 3 mld CAD. Strategie se zaměřuje především na urychlení technologického vývoje inovací se zaměřením na bezpilotní letecké systémy a kosmické technologie a na podporu sektoru obrany a bezpečnosti, který není tak výrazně ovlivněn ekonomickými změnami jako civilní letectví.

Všechny snahy na federální i provinční úrovni ukazují, že přes významné negativní dopady by kanadský letecký a kosmický průmysl měl být dostatečně silný a bude vytvářet prostor pro další mezinárodní spolupráci, například v oblasti technologií šetrných k životnímu prostředí. V rychle se měnícím prostředí leteckého průmyslu se i díky kanadským snahám o jeho oživení nabízí příležitosti pro české dodavatele, a to jak pro ty tradiční, tak výrobce inovativních technologií.

Jan Kubačka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět