KANADA NABÍZÍ SPOLUPRÁCI NA SATELITNÍCH TECHNOLOGIÍCH. MAJÍ HLÍDAT I KLIMA

Kanadská vláda představila novou strategii satelitního pozorování Země, která má prostřednictvím přesných dat pomoci kromě jiného v boji proti změně klimatu. Snaha o rozšíření využití družicových dat představuje příležitost i pro české subjekty zabývající se kosmickými technologiemi.

Ilustrační foto Shutterstock

Kanadští ministři pro vědu a výzkum, životního prostředí a přírodních zdrojů představili novou strategii satelitního pozorování planety Země. Podstatou nového dokumentu je zpřístupnění satelitních dat, modernizace potřebné infrastruktury pro příjem a přenos dat a v neposlední řadě využití dat při poskytování základních služeb a řešení klíčových výzev, kterým Kanada v současnosti čelí. Především je to boj s klimatickou změnou a jejími projevy.

Cílem kanadské vlády je usnadnit spolupráci napříč celým odvětvím, od výrobců družic a antén až po zpracovatele dat a vývojáře. Kanada chce využít nejen své vlastní odborné znalosti a zkušenosti v akademické i průmyslové sféře, ale posílit i mezinárodní spolupráci s klíčovými partnery, například v rámci evropského programu Copernicus.

Detailní data o Zemi

Pro Kanadu bylo díky její obrovské rozloze vždy výzvou získávat každodenní informace potřebné pro zajištění chodu země a poskytování nezbytných služeb svému obyvatelstvu. V současném rychle se měnícím prostředí měst, pobřeží či lesů jsou systematické monitorování a analýzy získaných dat potřebné více než kdy jindy. Předpovědi počasí, plánování dopravy, snižování emisí, monitorování veřejného zdraví, vodohospodářství nebo produkce potravin představují jen několik oblastí, které jsou stále více závislé na rychlém a detailním pozorování Země. Snaha Kanady o rozšíření využití satelitních dat představuje příležitost i pro české odborníky a firmy, které oblasti kosmických technologií pro přesné a detailní snímkování Země patří ke světové špičce.

Kanada se již několik let potýká s přímými dopady přírodních změn. Loňská vlna veder a požárů, které postihly západní provincii Britská Kolumbie, předčila očekávání mnohých klimatologů. Kanada se podle měření již několik let otepluje dvakrát rychleji, než je globální průměr a dá se očekávat, že projevy klimatické změny se pomalu ale jistě stávají normálem.

Zemi se nedaří snižovat emise

Přestože kanadská vláda zavedla uhlíkovou daň, investuje obrovské peníze do nových čistých technologií či v boji proti změně klimatu významně finančně podporuje i rozvojové země, její opatření v boji proti oteplování jsou hodnocena zatím jako nedostatečná. Kanada je totiž jednou z mála rozvinutých zemí, které se nedaří snížit emise skleníkových plynů v přepočtu na obyvatele. Závazky na snižování emisí vycházející z Pařížské dohody by se však podle odborníků mohlo podařit naplnit díky kanadskému závazku z loňského července snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40-45 procent pod úroveň roku 2005. Tato strategie je jedním z nástrojů, jak tohoto ambiciózního plánu dosáhnout, a to i za případného přispění českých technologií.

Jan Kubačka, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Ottawě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět