Kanada hodlá silně investovat do kolejové dopravy

Kanada hodlá v nejbližších dvaceti letech silně investovat do kolejové dopravy – a to jak do infrastruktury, tak do vozidel. Celková výše těchto investic podle ohlášených plánů dosáhne několika desítek miliard kanadských dolarů. To přináší zajímavé příležitosti také pro české firmy – i díky dohodě CETA mezi Kanadou a Evropskou unií, která otevírá veřejné zakázky evropským společnostem.

Provinční vlády a velká města věnují stále větší pozornost posilování kapacit městské a příměstské dopravy. FOTO: Shutterstock

Celé odvětví kolejové osobní dopravy v Kanadě trpí investičním deficitem vyvolaným podfinancováním v několika minulých dekádách. Teprve v posledních letech provinční vlády a velká města věnují stále větší pozornost posilování kapacit městské a příměstské dopravy. Vzhledem k výraznému nárůstu počtu obyvatel je přitom tento trend jedním z mála možných řešení problémů s tranzitem a dopravní infrastrukturou, které kanadská města sužují.

Češi jako silný partner

To, že se v Kanadě rýsují nové příležitosti pro české firmy, potvrdila na konci minulého roku návštěva delegace českého železničního průmyslu. Šlo o projekt ekonomické diplomacie podpořený Ministerstvem průmyslu a obchodu. Hlavním cílem bylo vytvořit nové vazby mezi českými a kanadskými společnostmi, stejně jako posílit již existující kontakty.
Zároveň mise v Kanadě umožnila českým firmám získat bližší představy o kanadském trhu a naopak nabídla představení českého železničního sektoru jako silného a úspěšného odvětví, které má v Kanadě co nabídnout. Předpoklad, že české firmy mohou v Kanadě skutečně uspět, se v průběhu celé mise potvrdil. Na druhé straně musejí tuzemské společnosti počítat s velkou konkurencí.

Členové české mise vyzkoušeli také meziměstskou vlakovou dopravu, když se přesunuli z Toronta do Montrealu po železnici. ILUSTRAČNÍ FOTO: Shutterstock

Výrobci i výzkumníci

Projekt ekonomické diplomacie byl připraven Generálním konzulátem ČR v Torontu a Velvyslanectvím ČR v Ottawě ve spolupráci s Asociací podniků českého železničního průmyslu (ACRI) a za podpory agentury CzechInvest. Složení mise nabídlo průřez podstatnou částí českého železničního průmyslu – od výrobců kolejových vozidel přes dodavatele komponent a firmy, které se zabývají budováním infrastruktury, až po výzkumné instituce.
Někteří z účastníků mise přitom již mají v Kanadě velmi dobré reference a realizované zakázky v Torontu, Edmontonu, provincii Québec i dalších místech. Podporu dalšímu posilování této spolupráce a českého exportu do Kanady nabízí kromě konzulátu v Torontu a ambasády v Ottavě také zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Calgary.

Šance ve veřejných zakázkách

Účastníci mise se mimo jiné zúčastnili konference kanadské asociace městské dopravy v Torontě, české firmy se pak prezentovaly také v rámci navazující show. Zároveň měly příležitost jednat s představiteli největších kanadských provozovatelů veřejné dopravy v Torontu – společnosti Metrolinx (regionální doprava v oblasti torontské aglomerace) a společnosti Toronto Transit Commission (dopravní podnik města Toronta). Jednání s těmito společnostmi se týkala možností spolupráce při zadávání veřejných zakázek, včetně případného zajištění prekvalifikace do užšího výběru spolupracujících společností.

Součástí programu byla také prezentace systému dopravy a celého průmyslového ekosystému provincie Québec v Montrealu. Následovaly separátní schůzky jednotlivých účastníků mise v celé montrealské aglomeraci.
České společnosti v Kanadě jednaly s potenciálními kanadskými partnery jako Davanac, Ronsco, Rail Direct, Rail GD, NouvLR, SNC Lavalin, Stadler, Colas, Aecon, ABB či Rail Industries Canada.

DAVID MÜLLER, ekonomický diplomat, Generální konzulát v Torontu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět