KANADA CÍLÍ NA KRITICKÉ NEROSTNÉ SUROVINY. POTVRDIL TO I PRESTIŽNÍ VELETRH 

Na začátku března proběhl v Torontu těžební veletrh PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada). Přes 1100 vystavovatelů a téměř 24 tisíc návštěvníků navštívilo akci, která se řadí mezi největší akce v oboru na světě. Veletrh potvrdil, že pro Kanadu i její mezinárodní partnery jsou klíčovým tématem kritické nerostné suroviny, jejichž produkce je nezbytná pro technologie jako baterie do elektromobilů, větrné elektrárny, ale i letectví a další sektory.

Ilustrační foto Shutterstock

Česká republika byla na PDAC zastoupena skrze Generální konzulát ČR v Torontu na společném stánku Evropské unie s prezentací českých firem Ferrit, AtomTrace, Gold Exploration Group, spolu s prezentací členů České dobývací techniky a VŠB-Technické univerzity Ostrava. Na veletrhu se účastnily s vlastními stánky také firmy Draslovka a Tescan (kterou vlastní od loňského roku americký investor). Generální konzulát ČR v Torontu prezentoval české know-how a nerostné suroviny na networkingové akci EU a podpořil české společnosti na vybraných jednáních. Veletrh pak zejména přinesl vhled do aktuálních globálních trendů v těžbě i kanadských priorit v nerostných surovinách.

Kanada je zemí s rozsáhlým nerostným bohatstvím a s vysokými ambicemi v řadě technologických oblastí. V prosinci 2022 přijala Strategii pro kritické nerostné suroviny, která se soustředí na podporu geologického průzkumu, výzkumu a inovací, urychlení rozvoje projektů a budování udržitelné infrastruktury. Věnuje se také komunitním a bezpečnostním aspektům od spolupráce s původním obyvatelstvem a rozmanitou pracovní sílu a prosperující komunitu, až po globální aspekty bezpečnosti a posilování vůdčího postavení Kanady.

Strategie pak především určuje seznam 31 kritických minerálů podle definice kanadské vlády, z nichž šest považuje Kanada za prioritní pro ekonomický růst země a domácí výrobu: lithium, grafit, nikl, kobalt, měď a vzácné zeminy. Seznam bude pravidelně aktualizován.

Inovační fond i daňové úlevy

V kontextu diskusí o energetické tranzici a dekarbonizaci, strategických technologiích a geopolitické bezpečnosti kritické nerostné suroviny veletrh PDAC letos zcela opanovaly. Kanada se soustředí na budování domácí produkce těchto minerálů a bezpečnost dodavatelských řetězců, již v loňském roce vláda zablokovala tři čínské investice do těžby lithia. Paralelně Kanada posiluje investice do těžebních projektů a snaží se je podpořit rozsáhlými investicemi. Strategie pro kritické nerostné suroviny počítá se 3,8 miliardami dolarů podpory pro její naplňování, významnou část tvoří Strategický inovační fond na projekty související s těžbou kritických nerostných surovin s prioritními vazbami na pokročilou výrobu, zpracovávání a řešení pro recyklaci. Projekty a lákání investic mají podpořit 30% daňové úlevy na specifické výdaje průzkumu kritických nerostných surovin.

Na veletrhu PDAC kanadský ministr pro nerostné suroviny Wilkinson oznámil dalších 344 milionů dolarů na specifické programy, které mají rozvoj těžby a dodavatelských řetězců kritických nerostných surovin. Zaměří se na inovace a výzkum kritických nerostných surovin, rozvoj digitálních technologií a mapování, regulatorní dialog se severními oblastmi a zřízení centra excelence, které má pomoci Strategii naplňovat. Ministr Wilkinson oznámil na PDAC šest projektů na ověření inovativních technologií pro zpracování minerálů nezbytných pro bezemisní vozidla. Relevantní je pak také, že Kanada bude alokovat 70 milionů dolarů na Global Partnership Program k posílení odolnosti dodavatelských řetězců kritických minerálů skrze mezinárodní spolupráci. Tento záměr koresponduje s již existujícím Strategickým partnerstvím EU a Kanady v kritických nerostných surovinách, přičemž EU v těchto dnech zrovna připravuje novou směrnici v této oblasti.

 

Fotogalerie

Kanadský veletrh PDAC navštívila řada českých firem i zástupci Technické univerzity Ostrava. Foto Generální konzulát ČR v Torontu

Ambiciózní plány provincie Ontario

Tyto strategické suroviny jsou zdůrazňovány především v souvislosti s rozvojem elektromobility. Neslibnějším a nejvíce diskutovaným nalezištěm kritických nerostných surovin je v provincii přitom oblast nazývaná Ring of Fire, kde doposud těžba nemohla být rozvíjena zejména z důvodu chybějící dopravní infrastruktury a vyjednávání s původním obyvatelstvem. Premiér Ontaria oznámil na PDAC přijetí plánu na environmentální posouzení projektu celoročně udržované silnice podle návrhu zástupců domorodého obyvatelstva a záměr investovat miliardu dolarů. Jedná se o významný krok k posílení soběstačnosti Ontaria a dodavatelských řetězců pro elektromobilitu. Ambiciózní postoj vlády provincie je patrný také z novely těžebního zákona (Mining Act) předložené v březnu, která má vést k významnému urychlení schvalování těžebních projektů a k usnadnění povolení pro sekundární získávání surovin z hlušin a odpadu.

České know-how zajímá i univerzity

Kritické nerostné suroviny a návazné oblasti představují velkou příležitost pro spolupráci s českými firmami a odborníky. Spolupráce může samozřejmě probíhat na úrovni investic, které kanadská vláda láká, a rozvoje jednotlivých těžebních projektů na obou kontinentech, jak ukazuje například projekt Euro Manganese v ČR. Česko však může Kanadě také nabídnout atraktivní know-how v oblasti průzkumu, recyklace a cirkulární ekonomiky či zahlazování následků těžby. Potvrdila to odezva na české technologie prezentované na veletrhu, ale i série jednání Fakulty hornicko-geologické VŠB-TUO s předními ontarijskými univerzitami, která zprostředkoval Generální konzulát v Torontu. Reálný zájem o spolupráci ze strany University of Waterloo, McMaster University, University of Toronto a dalších vysokých škol ukazuje, že česká odbornost v těžbě, geologii a zejména pak v environmentálních otázkách je pro Kanadu velmi perspektivní. Oblast nerostných surovin, včetně provázaných oblastí jako je energetika či elektromobilita, tak budou mezi prioritami další spolupráce ČR a Kanady a i v dalších letech počítáme s účastí českých firem i expertů na veletrhu PDAC i dalších akcích.

Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Torontu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět