Kamiony do Polska: kolony, ale jinak bez omezení

Žádná mimořádná opatření v nákladní dopravě mezi Českem a Polskem v tuto chvíli neplatí. Přepravci by ale měli počítat se zdržením na hranicích a včas kontaktovat příjemce zboží kvůli vykládce, neboť velká část obchodů v zemi je zavřena.

Kontroly na hranicích zavedlo Polsko v polovině března. Týkají se i přechodu ve Zhořelci. Foto Shutterstock

Státní hranici mezi Českem a Polskem lze překročit pouze na omezeném počtu hraničních přechodů (jejich výčet je uveden na webu MZV), mohou se tak tvořit mnohakilometrové kolony.

Zákaz provádění přepravy přes polské hranice se nevztahuje na mezinárodní nákladní dopravu zboží a tranzit. Řidiči, kteří řídí motorová vozidla v mezinárodní silniční dopravě (včetně mezinárodní kombinované dopravy), jsou po překročení státní hranice osvobozeni od povinné karantény.

Do 16. 4. 2020 platí pro řidiče vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží a osob, za účelem zajištění vnitrostátních dodávek zboží, výjimky z Nařízení (ES) č. 561/2006:

 • čl. 6 odst. 1 – nahrazení max. denní doby řízení z 9 h na 11 h
 • čl. 6 odst. 2 – nahrazení max. týdenní doby řízení 60 h místo 56 h
 • čl. 6 odst. 3 – nahrazení max. 14denní doby řízení z 90 h na 96 h
 • čl. 7 – po 5,5 h době řízení má řidič nárok na nepřetržitou přestávku v délce nejméně 45 minut

Kromě dokumentů vztahujících se k mezinárodní pozemní přepravě zboží je při přejezdu polské státní hranice nutné doložit, že se jedná o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním (smlouva, faktura eventuálně jiný relevantní dokument).

Pro podnikatele z odvětví dopravy a logistiky se mimo jiné doporučuje udržovat bezpečnou vzdálenost 1- 1,5 metru od druhé osoby a využívat (je-li to možné) komunikaci na dálku (telefon, e-mail apod.) namísto přímých kontaktů. Doporučuje se také provádět bezhotovostní platby, používat ochranné gumové rukavice a antibakteriální gel.

Omezení vývozu z Polska

Polské ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam léčivých přípravků, potravin pro zvláštní účely a zdravotnických prostředků ohrožených nedostatečnou dostupností, které podléhají okamžitému zákazu vývozu z Polska.

Seznam mimo jiné zahrnuje:

 • léky na horečku
 • léky proti bolesti
 • protizánětlivé přípravky,
 • dezinfekční prostředky registrované jako léčivé přípravky,
 • masky (roušky a respirátory),
 • zástěry, ochranné lékařské a chirurgické oděvy,
 • vyšetřovací a chirurgické rukavice,
 • elektronické teploměry.

Více informací lze nalézt na stránkách polského ministerstva zdravotnictví.

Plné znění je k dispozici v Úředním věstníku.

Upozorňujeme, že od 14. března 2020 jsou v Polsku uzavřeny obchody s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic, pošty, bank, prádelen a čistíren.

Petr Darmovzal, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR ve Varšavě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět