KAMBODŽA LÁKÁ ZAHRANIČNÍ INVESTORY. KROMĚ ASIE CÍLÍ I NA EVROPU

Kambodžská vláda zavedla systém investičních pobídek, který je, spolu s novými dohodami o volném obchodu, hlavním hybatelem přílivu přímých zahraničních investic, zejména z asijských zemí. Nyní chce podnítit větší zájem evropských firem, včetně těch českých.

Ilustrační foto Shutterstock

 Kambodža usiluje o budování image atraktivního místa pro podnikání. Dynamický ekonomický růst posledních let byl vedle dohod o volném obchodu tažen velkým přílivem zahraničních investic, a to převážně do infrastruktury, výroby a cestovního ruchu.

Jedním z důležitých kroků bylo v tomto směru přijetí nového zákona o investicích koncem roku 2021. Na jeho základě mohou domácí i zahraniční zájemci využít řady štědrých investičních pobídek, jako jsou osvobození od daně z příjmu až na 9 let, zvláštní odpisy, osvobození od vývozní daně, osvobození od daně z dovozu (stavební materiál, zařízení, výrobní vstupy), osvobození od daně z přidané hodnoty pro místní výrobní vstupy, nebo 150% daňový odpočet na výzkum a vývoj, inovace, školení, sociální zařízení a služby pro zaměstnance či modernizaci strojů.

Odklon od textilu, více přidané hodnoty

Prioritními sektory, na něž se podpora vztahuje, jsou zemědělství, automobilový průmysl, elektronika, textil a oděvy, výroba jízdních kol a nábytku. Hlavní zahraniční investoři pocházejí z Číny, Japonska, Thajska a Singapuru. V roce 2022 přilákala Kambodža investice do fixních aktiv ve výši 4,7 mld. USD. V roce 2023 pak bylo podle Rady pro rozvoj Kambodže (CDC) schváleno celkem 268 investičních projektů, které zahrnují 247 nových podniků a 21 projektů na rozšíření výroby v hodnotě 4,9 mld. USD. Dohromady vytvoří více než 300 tisíc nových pracovních míst. Projekty míří v naprosté většině do průmyslového sektoru a zahrnují například továrny na výrobu automobilů a pneumatik, rozšíření montáže motocyklů, továrny na výrobu a montáž solárních panelů, strojů a elektrických zařízení, které využívající pokročilé technologie. Jedná se o nový trend ve vývoji kambodžské ekonomiky, jehož záměrem je odklon od výroby textilních výrobků k oborům s vyšší přidanou hodnotou.

Investoři ze zemí EU, včetně ČR, zatím nejsou v Kambodži příliš aktivní. Dosavadní investice evropských firem se zaměřily převážně na cestovní ruch, spotřební zboží a částečně oděvní průmysl. Místní vláda má však v plánu přivést více evropských investic, a to jak kvůli větší diverzifikaci, tak i kvůli obavám z možného útlumu dosavadních hlavních investičních zdrojů.

Chystají se obchodní mise do EU

CDC proto v rámci svých služeb zřídila takzvaný Europe Desk, kam se mohou potenciální zájemci obracet se svými dotazy (email: eudesk@cdc.gov.kh).  Dále pak plánuje sérii obchodních misí do EU. Během první z nich by v červnu letošního roku měla kambodžská delegace ve složení 5-10 členů z vládního i soukromého sektoru,navštívit SRN a Španělsko. V obou zemích by se měly uskutečnit větší prezentační akce, ale i přímé návštěvy již konkrétních společností, které projevují potenciální záměr v Kambodži investovat. V případě dostatečného zájmu českých institucí i konkrétních firem se nabízí možnost nabídnout ČR jako jednu z destinací pro plánovanou druhou obchodní misi v prosinci 2024.

Současně pracuje Kambodžská obchodní komora na rozšíření svých zastoupení v různých zemích po celém světě. Naposledy otevřela dvě kanceláře v Austrálii, předtím v Kanadě, USA a Japonsku. Nyní jsou v plánu i zastoupení v některých zemích EU. Vedle rozvoje obchodu a poskytování ekonomických informací je zásadním úkolem těchto kanceláří právě také komunikace se zahraničními investory.

Potenciál pro odbyt v širším regionu

Kambodža v posledních letech uzavřela nové dohody o volném obchodu s Čínou, respektive Jižní Koreou, a stala se též součástí volné ekonomické zóny v rámci Regionálního ekonomického partnerství (RCEP), které tvoří členské státy sdružení ASEAN (Brunej, Indonésie, Laos, Malajsie, Myanmar, Filipíny, Singapur, Thajsko a Vietnam), Čína, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie a Nový Zéland. Relativně malá velikost země, která může v první fázi případné investory odrazovat, je tak do značné míry kompenzována tímto zvýhodněným přístupem v Kambodži vyrobeného zboží na trhy vyspělých či rychle rostoucích ekonomik širšího regionu s populací 2,27 miliardy obyvatel. Příznivou geografickou polohu, politickou stabilitu, setrvalý ekonomický růst, kvalitní investiční prostředí, lepšící se dopravní infrastrukturu, či nízké náklady na pracovní sílu pak navíc doplňuje stále trvající preferenční přístup pro kambodžskou produkci ze strany USA, EU a dalších vyspělých zemí. Všechny tyto skutečnosti by mohly pozitivně ovlivnit české investiční firmy při jejich plánování a rozhodování o budoucí expanzi.

Roman Seidl, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Phnompenhu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět