JIŽNÍ AFRIKA LÁKÁ VÝROBCE OBNOVITELNÉ ENERGIE

Energetická strategie Jihoafrické republiky do roku 2030 předpokládá odklon od fosilních paliv. Země plánuje navýšit podíl obnovitelné energie až na 40 %.  V současné době probíhá již páté kolo projektu na podporu nezávislých producentů obnovitelné energie a zájemci o realizaci těchto projektů v JAR jsou vyzváni k registraci a podání návrhů. Podat návrh mohou české společnosti přímo, avšak na samotné realizaci je nutné spolupracovat s místním subjektem.

Ilustrační foto: Shutterstock

Jihoafrická republika se svými 59 milióny obyvateli i přes společenské a ekonomické výzvy, jimiž v posledních letech prochází, nadále zůstává zdaleka nejrozvinutější a nejdiverzifikovanější ekonomikou Afriky, byť v absolutních číslech jí patří druhé místo za Nigérií. Vyspělosti jihoafrické ekonomiky odpovídá i velikost jejího energetického sektoru. Celková spotřeba elektřiny v roce 2018 dosáhla 227 TWh. Podíl JAR na celoafrické produkci elektřiny je úctyhodných 40 %. Více jak 80 % elektřiny se v JAR produkuje z uhlí, dále pak z ropy, obnovitelných zdrojů, jádra a zemního plynu.

OD UHLÍ K OBNOVITELNÝM ZDROJŮM

Do roku 2030 by mělo dojít k navýšení produkční kapacity JAR ze současných přibližně 48 GWh na téměř 78 GWh, a sice za významného přispění čistých zdrojů energie. Za tímto účelem byla koncem roku 2019 zveřejněna revidovaná verze jihoafrické energetické strategie do roku 2030 (IRP 2019). Tato strategie si klade za cíl pokles výroby energie z fosilních paliv (zejména uhlí) a postupné zvyšovaní podílu energie z obnovitelných zdrojů, a to přibližně na 40 % do roku 2030, z čehož největší podíl bude mít energie větrná (18 %), dále pak solární a vodní.

Součástí odklonu od fosilních paliv je i program podpory nezávislých producentů obnovitelné energie REIPPPP. V rámci jeho jednotlivých kol mohou zájemci o realizaci projektů obnovitelné energie podat své návrhy, přičemž v současnosti probíhá již 5. kolo.

ZÁJEM O VĚTRNOU I SOLÁRNÍ ENERGII

Cílem 5. kola REIPPPP je vybudování nové kapacity o výkonu 2600 MW, a sice 1600 MW z energie větrné a 1000 MW z energie solární. Minimální velikost jednotlivých projektů je 1 MW a horní hranice u větrných projektů je stanovena na 140 MW a projektů solárních na 75 MW.

Zájemci o realizaci těchto projektů se musejí nejdříve registrovat na stránkách prostřednictvím portálu nezávislých producentů obnovitelné energie IPP a dále pak je třeba za účelem obdržení relevantní dokumentace zaplatit nevratnou zálohu 25 tisíc randů (cca 38 tisíc korun). Současně lze podávat i více návrhů, avšak za každý návrh je nutné uhradit uvedenou nevratnou zálohu.

Ačkoliv návrhy projektů mohou podávat české společnosti přímo, k realizaci projektu bude zapotřebí spolupráce s místní entitou. Na webu Velvyslanectví ČR v Pretorii naleznete seznam jihoafrických společností z oblasti energetiky, které se v minulém roce účastnily česko-jihoafrické online konference v oblasti energetiky, i další informace.

Pro bližší informace se neváhejte obrátit na ekonomický úsek velvyslanectví ČR v Pretorii.

David Vaverka, ekonomický specialista, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět