JIŽNÍ AFRIKA INVESTUJE DO ŽELEZNICE

Investice do železniční infrastruktury, renovace vozového parku a flotily lokomotiv zůstávají prioritami jihoafrického ministerstva dopravy i přes škrty, ke kterým dochází napříč rozpočtem. Investice do železnice posilují místní výrobu, zaměstnanost a do budoucna se navíc očekává příznivý dopad na růst těžebního průmyslu. Pro české firmy se otvírají příležitosti v oblasti dodávek řídících, bezpečnostních a dalších technologií pro vlaky a jejich provoz, dále v oblasti vybavení vozů a lokomotiv, signalizačních systémů, rekonstrukce a modernizace stávající železniční sítě. 

Foto: Gibela Rail Transport Consortium

Jižní Afrika disponuje fungující železniční sítí a dopravou, která se však potýká s problémy způsobenými zastaralou kolejní a signální infrastrukturou, vandalstvím, krádežemi kabelů, zařízení a materiálu, nedostatečným počtem a stářím lokomotiv i vagónů. Vláda již v minulosti zahájila rozsáhlé investice do zkvalitnění páteřní infrastruktury a dodávek nových vozů.

Obnova výroby lokomotiv

Ministr dopravy Fikile Mbalula v listopadu symbolicky zahájil provoz jedné z prvních vlakových souprav dodané společností Gibela Rail Consortium francouzského investora ALSTOM, který vlastní 60 % akcií firmy. Výroba lokomotiv byla v Jižní Africe obnovena po více než 40 letech. Od zkvalitnění železniční infrastruktury se očekává příznivý dopad na těžební průmysl a export surovin. Podle státní agentury pro řízení osobní železniční přepravy PRASA se má po dodání nových lokomotiv celkový roční objem přepraveného nákladu zdvojnásobit až na 400 milionů tun.

Na modernizaci železniční infrastruktury a rozšíření dopravní flotily bylo vyhrazeno až 80 miliard amerických dolarů do roku 2050. Již dříve státní firma TRANSNET schválila plán na rozšíření železniční dopravní flotily o více než tisíc souprav. Vedle Gibela Rail Consortium jsou dodavateli zbylých vlaků China North, South Rails, Bombardier a General Electric. Závod GIBELA/ALSTOM v Johannesburgu dohromady pro TRANSNET dodá 600 souprav o celkovém počtu 3600 vagónů.

Výroba v Jižní Africe však nabírá zpoždění. Důvodem jsou chybějící finance na straně odběratele a kompetenční spory mezi TRANSNET, PRASA a ministerstvem dopravy. V neposlední řadě proces zpomalují náročné legislativní a administrativní požadavky na dodavatele a výběrová řízení bývají zpochybňována kvůli podezřením z korupce.

Požadavek lokalizace

Proces modernizace železnice a výběrová řízení zastřešuje nově vytvořená státní firma New Africa Rail. Pro mnohé zahraniční firmy zůstává nepřekonatelným kritériem dodávek požadavek na takzvaný local content, lokalizaci, která zvýhodňuje jihoafrické výrobce. Důvodem je legislativa, která požaduje, aby více než 60 % hodnoty výrobku pocházelo z Jihoafrické republiky. Zákony nutí dodavatele státu vyrábět v Jižní Africe a navíc splňovat přísná kritéria podle zákona o BEE (Black Economic Empowerment). Tento požadavek se týká prakticky všech tendrů, které vypisuje stát včetně železnice. Teprve po opakovaném a neúspěšně vypsaném tendru je případně povolen dodavatel, který přísná kritéria „local content“ a BEE nesplňuje.

Šance pro české firmy

Přes výše uvedená nařízení, která zvýhodňují místní dodavatele, se pro české firmy otevírá potenciálně široký prostor pro dodávky pro železniční sektor. Oblasti, které zasluhují zvýšenou pozornost, zahrnují součásti vlaků a lokomotiv a jejich vybavení, bezpečnostní a informační technologie, řídící a signalizační systémy a zařízení.  Seznam poptávaných komponent je uveden na webových stránkách New Africa Rail. Mimo jiné jsou to baterie, brzdy, kabely, elektrické komponenty a integrátory, podlahové systémy, transformátory, vnitřní vybavení vlaků a lokomotiv, osvětlovací systémy, pantografy, bezpečnostní, řídící a informační systémy a software, senzory, závěsné systémy – tlumiče a pružiny, transformátory, trubky, tyče, kolejnice, standardní profily, soupravy kol. Pro bližší informace kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví v Pretorii.

VIKTOR DOLISTA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Pretorii

 

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět