JERUZALÉM CHYSTÁ ROZŠÍŘENÍ NEMOCNICE HADASSAH MOUNT SCOPUS

Jeruzalémský okresní plánovací a stavební výbor schválil plán na rozšíření nemocnice Hadassah Mt. Scopus v Jeruzalémě o sedm nových budov a navýšení lůžkové kapacity na pětinásobek. Pro české firmy z oboru jde o zajímavé příležitosti. Šance se rýsují dodavatelům a vývozcům zdravotnických prostředků, případně i zájemcům ze stavebního sektoru.

Nemocnice Hadassah v Jeruzalémě má moderní tvář. V jiném místě – na hoře Skopus – se nachází historický nemocniční areál Hadassah Mt. Scopus (na fotce níže). Foto: Shutterstock

Nemocnice Hadassah Mt. Scopus, která se nachází ve východním Jeruzalémě, se bude podle plánu z roku 2020 rozšiřovat zhruba o 200 000 m2. Projekt by měl přinést navýšení kapacity lůžek ze současných 350 na 1300. V plánu je vybudovat sedm nových budov: traumatologii a pohotovost, chirurgii s radiologickým oddělením, rehabilitační centrum, patnáctipatrovou nemocniční věž s heliportem a další dvě nemocniční budovy. V rámci projektu bude také postaveno centrum pro výrobu záložní elektrické energie a dojde k renovaci části Churchillovy ulice, ze které se stane moderní komerční centrum.

REKONSTRUKCE I MODERNIZACE

Společnost Spector Amisar Architects, která projekt navrhla, počítá i s rekonstrukcí stávajících budov z 30. let minulého století. Část z nich bude předělána na hotel pro ambulantní pacienty, rodiny pacientů a centrum pro ženy. Počítá se i s vylepšením operačních sálů a jejich vybavení nejnovější technikou. Dále je plánované rozšíření laboratoří, které se v komplexu nemocnice nacházejí. Komise také upozornila na potřebu výstavby infrastruktury, aby se zlepšila celková dostupnost zařízení. Díky tomu se již budují dvě vlakové stanice v blízkosti nemocničního komplexu.

První fáze, která je zaměřena na rehabilitační oddělení, již začala. Ve druhé fázi se bude stavět budova pro pohotovost a traumatologii a v poslední fázi nemocniční věž s heliportem.

Rozvoj a rozšíření nemocnice Hadassah Mt. Scopus byly komisí shledány jako zásadní, jelikož jde o přední zdravotnické zařízení v regionu, kde žije velké množství lidí. V nemocnici je také prováděna více než polovina veškerého medicínského výzkumu v Izraeli. Každé oddělení má i svou vědeckou sekci a v nemocnici také sídlí různé interdisciplinární výzkumná centra. Nemocnice Hadassah Mt. Scopus je zároveň medicínským vzdělávacím centrem, které spolupracuje s Hebrew University v Jeruzalémě.

Historická budova nemocnice na hoře Skopus. Foto: Shutterstock

MOŽNOSTI PRO ČESKÉ EXPORTÉRY

Pro české firmy z oboru jde o velmi zajímavé příležitosti. Izrael dováží zejména farmaceutika, ale také některá zdravotnická zařízení a lékařské přístroje. Poslední statistika OSN COMTRADE z roku 2020 uvádí, že v sekci optické, fotografické, technické a lékařské přístroje bylo importováno zboží v hodnotě 63 miliard korun. Statistika OEC (The Observatory of Economic Complexity) z roku 2019 uvádí, že import lékařských zařízení měl hodnotu 14.2 miliard korun, což bylo 0,91 % celkového dovozu. Česká republika v roce 2019 exportovala do Izraele v této oblasti za 21 milionů korun, což je 0,17% podíl na importovaných medicínských zařízeních.

Je to příležitost pro firmy zaměřené na výrobu lékařských přístrojů, zdravotnické techniky či nemocničních lůžek. Dále přístrojů pro fyzikální léčbu, laserů a  přístrojů pro wellness a fitness. Příležitost mají i firmy zaměřené na laboratorní techniku a výzkum.

Tomáš Kadlec, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

Anežka Kotková, stážistka, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět