JAPONSKO PATŘÍ MEZI LÍDRY NANOTECHNOLOGIÍ. CHYSTÁ SE TAM MISE EVROPSKÝCH FIREM A KLASTRŮ

Japonsko patří mezi země v popředí vývoje nanotechnologií díky svému silnému historickému postavení ve výzkumu materiálů. V posledních letech se nanotechnologie rychle rozvijí i v kontextu Společnosti 5.0, která je japonskou oficiální vizí fungování společnosti v blízké budoucnosti. Japonsko je tak atraktivní i pro nanotechnologické firmy ze zahraničí. Ty evropské se navíc mohou přihlásit na technologickou misi právě nyní organizovanou Centrem EU-Japonsko pro průmyslovou spolupráci.

Ilustrace: Shutterstock

V Japonsku roste využití nanotechnologií v řadě odvětví, včetně výroby čipů, robotiky zdravotnictví, při ochraně životního prostředí a v letectví. Japonská vláda si je tohoto trendu vědoma a podporuje jejich další rozvoj formou grantů a investic do společných projektů veřejného a soukromého sektoru. V zemi tak úspěšně působí několik „center excelence“, která se věnují vývoji nanotechnologií, jejich aplikaci a která sdružují do lokálních klastrů místní společnosti a výzkumná centra a univerzity. Příkladem takového klastru toho může být Toyama Prefectural New Century Industrial Organisation.

Jiným trendem stojícím za pozornost je zřizování specializovaných laboratoří ze strany Japonského ústavu pokročilých věd a technologií (JAIST). Příkladem takových laboratoří je New AI Chip Design Laboratory v Tokiu, která má napomoci Japonsku ve vývoji vlastních vyspělých čipů za použití nanotechnologií. Další takovým výzkumným centrem je Nanometrics Lab for Structural Materials. Jeho úkolem je podstatné snížení hmotnosti dopravních prostředků a objemu výfukových plynů za použití nových materiálů, a to zvláště u automobilů.

VELETRH NANOTECH JAPAN EXPO A NANOTECH MISE

Každoroční třídenní veletrh Nanotech Japan Expo zaměřený na nanotechnologie je jednou z nejsnadnějších cest, jak prezentovat v Japonsku vlastní technologie a navázat kontakt s potenciálními japonskými partnery. V předpandemické době jej pravidelně navštívilo na 44 000 návštěvníků a účastnilo se téměř 500 vystavovatelů. Typická byla také pravidelná účast českých společností, naposledy v roce 2020.

Účastníci tohoto jednoho z nejvýznamnějších nanotechnologických fór v regionu navíc vždy těží z bohatých příležitostí k networkingu při doprovodných konferencích v rámci tzv. Nano Weeku a business matchingu, který je k dispozici prostřednictvím webu veletrhu. V roce 2023 se bude Nanotech Japan Expo konat 1.-3. února.

Na tento veletrh navazuje v této chvíli připravovaná nanotech mise evropských malých a středních podniků a klastrů do Japonska, kterou organizuje Centrum EU-Japonsko pro průmyslovou spolupráci ve dnech 30. ledna až 3. února 2023. Zvány jsou především malé a střední podniky v oblasti mikro- a nanomateriálů, mikro- a nanoměření, mikro- a nanolátkových technologií a aplikace nanotechnologií v oblasti materiálů, IT, životního prostředí, energetiky, robotiky, aerospace, umělé inteligence, internetu věcí a přírodních věd. Mise tak bude probíhat na okraj tokijského Nanotechu a představuje unikátní příležitost pro vstup na japonský trh.

Termín k přihlášení je do 28. listopadu 2022 a bližší informace jsou k dispozici na webu Centra EU-Japonsko.

Ondřej Svoboda, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Tokiu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět