JAK NA BYZNYS V ZAHRANIČÍ? PORADÍ SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Ministerstvo zahraničních věcí připravuje každý rok společně s českými zastupitelskými úřady aktualizaci tzv. Souhrnné teritoriální informace, která slouží jako základní byznysový průvodce zemí pro podnikatele. Letošní verze nově obsahuje informace o přímých zahraničních investicích v konkrétních zemích. Došlo také k rozšíření sekce obchodních vztahů.

Ilustrační foto: Shutterstock

Aktuální a ověřené informace nabývají v dnešní turbulentní době stále většího významu. I proto Ministerstvo zahraničních věcí změnilo v loňském roce podobu Souhrnné teritoriální informace (STI), která je přehlednější a lépe reflektuje aktuální dění. Letošní aktualizace přinesla nejen čerstvá makroekonomická data, ale také nová témata, jako jsou přímé zahraniční investice nebo obchodní vztahy se zeměmi mimo EU. Pokud se firma nebo podnikatel rozhodnou expandovat do zahraničí, ideálním prvním krokem k získání informací o vybrané zemi je právě STI.

Souhrnná teritoriální informace je základním průvodcem zemí pro podnikatele.

STI obsahuje základní ekonomické informace o teritoriu, informace o zahraničním obchodu, obchodní spolupráci s ČR, EU a zeměmi mimo EU, veřejných financích a nově i přímých zahraničních investicích. Dále je zde možné se dočíst o základních podmínkách pro podnikání, clech či jiných bariérách vstupu na trh nebo o kultuře obchodního jednání. Podnikatelé zde naleznou i přehled pořádaných veletrhů a dalších velkých byznysových akcí v teritoriu. Tyto informace jsou vždy doplněny užitečnými odkazy a kontakty (např. na zastupitelské úřady v zemi, státní agentury, místní vládní instituce).

Ekonomičtí diplomaté z českých zastupitelských úřadů průběžně STI aktualizují, takže se jedná o unikátní a ověřené informace přímo z teritoria. Makroekonomická data jsou generována centrálně v ústředí Ministerstva zahraničních věcí z databáze Economist Intelligence Unit a dalších relevantních zdrojů.

Aktualizovaná verze přináší i informace o vztazích dané země s Evropskou unií.

Na Souhrnné teritoriální informace navazuje další publikace Ministerstva zahraničních věcí, a to Mapa globálních oborových příležitostí 2022/2023, která letos poprvé vyšla i v elektronické podobě. Mapa na rozdíl od STI sleduje konkrétní obchodní a investiční příležitosti v jednotlivých sektorech na zahraničních trzích. Cílem přechodu mapy do online verze je nejen snížení rozsahu tištěné publikace, která je nyní s elektronickou verzí vzájemně propojena, ale také možnost interaktivní práce s mapou dle preferencí čtenáře. Výhodou je stejně jako u STI možnost průběžné aktualizace.

V případě konkrétních dotazů se neváhejte obrátit na ekonomická oddělení zastupitelských úřadů.

Všechna STI naleznete na webu businessinfo.cz/nazevzeme, kde si je můžete prohlížet online nebo stáhnout v pdf.

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět