IZRAELŠTÍ A ČEŠTÍ VÝZKUMNÍCI PLÁNUJÍ SPOLUPRÁCI NA PROJEKTU CHYTRÉ KRAJINY

Izraelští výzkumníci mají zájem o spolupráci s českými vědci, kteří jsou zapojeni do projektu České zemědělské univerzity (ČZU) v Praze „Smart Landscape“ (Chytrá krajina). V projektu se angažuje zejména interdisciplinární Centrum pro vodu, půdu a krajinu při ČZU. Skládá se z jednotlivých úzce spolupracujících vědeckých týmů, které zkoumají napříč obory celou šíři problematiky klimatické změny a adaptace na ni. O možném zapojení jednali izraelští experti během cesty do Česka na přelomu května a června.

Izraelští vědci mimo jiné navštívili pilotní lokalitu Amálie nedaleko Lán. Foto: Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

„Chytrá krajina“ (Smart Landscape) je unikátní projekt, který nemá ve střední Evropě obdoby. Spolupracuje na něm ČZU v Praze s partnery z řad českých a zahraničních výzkumných institucí, ministerstev i komerční sféry. Na projektu se tak podílí experti z řad klimatologů, hydrologů, pedologů a odborníků na vodní hospodářství, čištění vod, zemědělství, hydroledologii či hydromelioraci. Projekt „Chytrá krajina“ má tři hlavní fáze, které se odvíjí od rozdílných typů krajin. I. fázi představuje zemědělská krajina v blízkosti Lán, II. fázi lesní krajina poblíž Kostelce nad Černými lesy a III. fázi urbanizovaná krajina v rámci kampusu ČZU v Praze.

IZRAELŠTÍ EXPERTI NA PŮDU A ZAVLAŽOVÁNÍ

Mise do Česka se zúčastnilo devět izraelských expertů na problematiku zavlažování, půdy a environmentálních studií z prestižního zemědělského výzkumného institutu Volcani Research Center. Izraelský tým vedený Shmuelem Assoulinem přijel do České republiky na pozvání Petra Skleničky, rektora České zemědělské univerzity v Praze (ČZU). Incomingovou misi zaštítil náměstek ministra zemědělství Pavel Sekáč.

Izraelský tým složený z odborníků na oblast kapénkového zavlažování, půdní chemii, výživu rostlin, udržitelné zemědělství či analýzu dat ze satelitů a dronů (tzv. remote sensing) navštívil nejprve pilotní lokalitu Amálie, aby se přímo v terénu seznámil s I. fází projektu „Smart Landscape“. Lokalita Amálie se rozprostírá na ploše více než 500 hektarů v blízkosti Lán a zahrnuje soustavu uměle vybudovaných mokřadů, protierozních zábran a dalších různých opatření, která usměrňují povrchový odtok vody a v budoucnu umožní její optimální využití. V oblasti jsou nainstalovány desítky moderních měřidel a senzorů, jež sbírají důležitá data sloužící pro monitoring a další výzkum. Lokalitou Amálie provedli izraelskou delegaci společně s rektorem Skleničkou také Petr Máca a Václav Hradilek z katedry vodního hospodářství a environmentálního modelování i další výzkumníci z ČZU.

VOLCANI RESEARCH CENTER

Volcani Research Center je výzkumnou organizací izraelského ministerstva zemědělství s více než 200 výzkumnými týmy, které reprezentují více než 75 % veškerého izraelského zemědělského výzkumu.

Čeští a izraelští odborníci se setkali také v rámci společného ČZU-Volcani workshopu v prostorách rektorátu zemědělské univerzity v Suchdole, aby projednali konkrétní možnosti vzájemné výzkumné spolupráce. Workshop byl rozdělen do dvou tematických bloků. První z nich byl zaměřen na oblast vody a zavlažování, druhý na problematiku výzkumu půdy a udržitelného zemědělství. V každém bloku čeští a izraelští vědci přestavili 6 oblastí výzkumu, celkem tak bylo debatováno 12 odborných témat.

Incomingová mise izraelských výzkumníků byla realizována v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie PROPED s finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR.

Delana Mikolášová, vědecká diplomatka, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět