ITALSKÉ ŽELEZNICE ZVÝŠÍ DO DESETI LET KAPACITU DOPRAVY O PĚTINU

Italské železnice (Ferrovie dello Stato, FS) počítají s investicemi ve výši více než 200 miliard eur v příštím desetiletí věnovanými na snížení infrastrukturních rozdílů mezi severními a jižními oblastmi země a na posílení propojení mezi přístavy a letišti, železničními stanicemi a nákladními terminály.

Foto: Shutterstock

Kromě prostředků z Plánu obnovy a odolnosti ve výši 26 miliard eur chystá skupina investovat 180 miliard eur do infrastruktury, 18 miliard eur do osobní dopravy a téměř 3 miliardy eur do obnovy terminálů, logistických platforem a vlakových souprav. Cílem je  zvýšit do deseti let kapacitu italské železniční dopravy o 20 % a zdvojnásobit podíl nákladní dopravy po železnici.

TISÍCE REALIZOVANÝCH STAVEB

Skupina FS má v současné době rozestavěny přibližně 4 tisíce staveb za více než 49 miliard eur, na nichž se podílí 8 tisíc společností. Pokud jde o roční cíle, do konce roku bude zahájeno dalších 107 stavebních prací na nových železničních a silničních projektech za více než 12 miliard eur. Mezi hlavní stavby, které FS realizuje, patří Terzo Valico dei Giovi a uzel Janov, Fortezza-Verona, kde byly rovněž zahájeny práce na obchvatu Trenta, Brescia-Verona-Padova, Benátky-Trieste, dokončení zdvojení jadranského úseku mezi Pescarou a Bari, Palermo-Catania-Messina, a trať Neapol-Bari.

Pevný závazek modernizovat infrastruktury a budovat nové bude možné realizovat díky práci přibližně 40 tisíc zaměstnanců, k nimž by mělo v roce 2023 přibýt 8 tisíc nových zaměstnanců a více než 31 tisíc nových zaměstnanců v průběhu desetiletého průmyslového plánu.

Italské železnice kladou velký důraz na udržitelnost dopravy. Spolehlivá a efektivní sdílená doprava může být navíc dalším stimulem pro rozvoj cestovního ruchu. Vedení skupiny FS podle svého vyjádření klade důraz na kvalitu, schopnost splnit očekávání růstu i respektování křehké rovnováhy krajiny a životního prostředí, které jsou součástí úžasného italského dědictví. Italské železnice si slibují zvýšení příjmů z částky 1,8 miliardy eur v roce 2019 na přibližně 5 miliard eur v roce 2031.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Českým společnostem z oboru doporučujeme navštívit webové stránky nákupního portálu skupiny FS, který představuje referenční bod pro dodavatele. Zde lze nalézt vypisované tendry FS.

Pro získání více informací ohledně plánovaných tendrů se můžete obrátit na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Petr Havlík, ekonomický diplomat

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět