ITALSKÉ ŽELEZNICE SÁZÍ NA HYBRIDNÍ VLAKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE A RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

Skupina Italských železnic Ferrovie dello Stato usiluje o snížení emisí, a to díky postupnému vyřazování dieselových vozidel a výrobě čisté energie. Projekt je ambiciózní, ale Italské železnice se snaží postupně snižovat svůj dopad na životní prostředí, až dosáhne uhlíkové neutrality s časovým horizontem do roku 2040.

Foto: Shutterstock

Snížení spotřeby a emisí o 50 %, kterého musí železnice do roku 2030 dosáhnout, začíná v zavádění úsporných vlaků. Nový typ vlaků Blues se připojuje k vlakům Pop a Rock, dvěma elektrickým vlakům nejnovější generace vyrobeným z lehkých materiálů, které snižují spotřebu o 30 % oproti starým, přičemž cílem je do dvou let obnovit 80 % vozového parku regionálních vlaků v celé zemi.

VLAKY BLUES

Vlaky Blues, které navrhla a vyrobila italská společnost s japonskými majiteli Hitachi Rail Italy, snižují spotřebu paliva na polovinu a ve srovnání s ostatními dieselovými vozy výrazně snižují emise oxidu uhličitého. Jejich předností je hybridní technologie: mají elektromotor pro provoz na elektrifikovaných tratích a dieselový motor pro ty, které elektrifikované nejsou. Vše doplňují baterie, které pokryjí první a poslední kilometry na neelektrifikovaných tratích, a to při vjezdu do stanice nebo výjezdu z ní. To znamená méně emisí a hluku v blízkosti zastavěné oblasti

U modelu Blues jsou motory a baterie umístěny na střeše, aby se usnadnila údržba a uvnitř zůstalo více místa. Vlak má čtyři vozy a pojme 300 cestujících. Rodiny mají k dispozici vyhrazený dětský prostor a ti, kdo jezdí na elektrokolech a koloběžkách, mohou počítat s 8 stanicemi doplněnými nabíjecími zásuvkami. Větší okna propouštějí více přirozeného světla, čemuž je přizpůsobeno LED osvětlení, a klimatizační systém optimalizuje spotřebu podle aktuálního počtu cestujících ve vlaku. Důležitou roli při dosahování cílů hrají také materiály, z nichž je vůz vyroben: jsou z 95 % recyklovatelné a použité suroviny jsou samy recyklovány.

MODERNIZACE DOPRAVY

Aby Italské železnice dosáhly těchto ambiciózních cílů, zaměřují se na modernizaci ve čtyřech směrech: změna způsobu dopravy, postupné vyřazení fosilních paliv, energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie. První z nich, zahrnující 1 000 kilometrů nových vysokorychlostních železničních tratí a intermodálních stanic, si klade za cíl přimět stále více lidí k využívání vlaků, autobusů, a sdílených dopravních prostředků, ale také k přepravě stále většího podílu zboží po železnici, aby ze silnic zmizely osobní a nákladní automobily, které dnes v Itálii stále představují 80 % přepravy.

Podnikatelský plán rovněž počítá s elektrifikací více než 2 000 kilometrů tratí a s postupným vyřazením dieselových vozidel z provozu, a tedy i z používání fosilních paliv. Nová vozidla a energetická modernizace hlavních infrastruktur umožní kontrolovat spotřebu. A v některých oblastech vlastněných skupinou již byla zahájena výroba čisté energie. Konkrétním příkladem je současný závod na údržbu vysokorychlostních vlaků v Římě. Jako jeden z prvních svého druhu má na střechách provozoven, kde se pravidelně kontrolují a v případě potřeby seřizují a opravují vlaky Freccia, nainstalovány solární panely.

ENERGIE A VODA

Na obrazovce se každý den zobrazuje množství vyrobené energie a snížení emisí. V areálu se nachází také čisticí stanice, která čistí průmyslovou vodu používanou ve skladech a odpadní vodu z vlaků před jejím vypouštěním, a zkoumá se způsob jejího opětovného využití. Ambiciózním cílem však není pouze zajistit soběstačnost zařízení, ale také vyrábět energii pro provoz vlaků. Díky investici ve výši 1,6 miliardy eur chce skupina FS ve svých prostorách instalovat fotovoltaické systémy, které by po plném zprovoznění měly vyrábět 2,6 TWh ročně. Dalším krokem, který umožní, aby sluneční energie poháněla vlaky, bude připojení těchto zařízení k elektrickým rozvodnám skupiny, aby bylo možné přímo napájet železniční dopravu.

Vlaky a infrastruktura jsou navrhovány, stavěny a udržovány s ohledem na měnící se klima a častější a závažnější extrémní jevy. V oblasti ochrany životního prostředí je oběhové hospodářství materiálů doprovázeno opatřeními na ochranu biologické rozmanitosti, zatímco v sociální oblasti se skupina zavázala zlepšit prostřednictvím investic otázku bezpečnosti. Skupina zavádí rovněž monitorovací systém, který bude hodnotit environmentální a sociální výkonnost dodavatelů a pomáhat jim se zlepšováním.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

Českým společnostem z oboru doporučujeme navštívit webové stránky nákupního portálu skupiny FS, který představuje referenční bod pro dodavatele. Zde lze nalézt vypisované tendry FS.

Pro získání více informací ohledně plánovaných tendrů se můžete obrátit na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Petr Havlík, ekonomický diplomat,

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět