ITÁLIE PŘIJALA DEKRET O SNÍŽENÍ BYROKRACIE A DIGITALIZACI

Italská vláda schválila zákonný dekret s názvem Simplifikace, jehož cílem je snížení byrokracie a podpora digitalizace. Jde o součást aktivit, které mají vést k oživení ekonomiky a modernizaci země.

Ilustrační foto: Shutterstock

Dokument, který má sto stran a padesát článků, se zaměřuje na zjednodušení administrativních procedur, omezení byrokratických povinností, zrychlení úředních procedur, digitalizaci veřejné správy i podporu zelené ekonomiky a obchodu. Vláda dekret přijala na začátku července.

Vláda si od dekretu slibuje jednodušší proces zadávání státních zakázek, státních stavebních projektů a jasnější nastavení zodpovědnosti. Premiér Giuseppe Conte uvedl, že dekret je „matkou všech reforem“ a odstraní byrokratické překážky, které brzdí oživení ekonomiky.

Změny zasáhnou čtyři základní oblasti: 

1) Veřejné zakázky a stavby

Dekret nově umožňuje zadávání veřejných zakázek na práce, služby a dodávky pod 150 tisíc eur bez výběrového řízení (s platností do 31.7.2021).  Pro zakázky od 150 tisíc eur do finančního limitu stanoveného Evropskou unií (5,3 milionu eur) bude platit vyjednávací řízení bez nabídkového řízení. Zadání nebo definitivní výběr pak proběhne do dvou měsíců, v odůvodněných případech do čtyř měsíců. Nedodržení těchto podmínek, zpoždění při uzavírání smluv nebo při zahájení plnění může být posouzeno jako způsobená škoda.

U zakázek v objemu převyšujícím evropský limit musí proběhnout výběr do šesti měsíců od zahájení řízení. S cílem zabránit zpoždění či pozastavení prací byl vytvořen zvláštní fond na dočasné financování zadavatele v případě nedostatku zdrojů. Dojde ke zřízení technických poradenských výborů, jejichž úkolem bude řešení sporů. Pro větší zakázky strategického významu budou jmenováni mimořádní komisaři. Ve stavebnictví se zjednodušují demoliční a rekonstrukční zásahy a postupy pro úpravu budov, zkracují se lhůty pro provedení stavebních řízení, zvyšují se pobídky pro revitalizaci měst, snižují se stavební poplatky a prodlužuje platnost stavebních povolení.

2) Postupy a zodpovědnost

U většiny byrokratických postupů se po zákonné lhůtě použije pravidlo tichého souhlasu. Administrativní pracovníci budou mít povinnost odpovědět do 60 dnů od podání žádosti. Prioritou bude digitalizace administrativních postupů a možnost nahlédnout do dokumentů na vyhrazených portálech.

Agenda administrativního zjednodušení se zavádí na období 2020–2023, kdy je definována v souladu s pokyny sdílenými státem, regiony, autonomními provinciemi a místními orgány a předpokládá se jednotný postup pro prezentaci žádostí, prohlášení a zpráv od občanů.

3) Digitalizace státní správy

Bude zřízen přístup ke státním službám prostřednictvím veřejného systému digitální identity SPID, digitální identifikační karty CIE a prostřednictvím aplikace AppIO. Vytvoří se jednotná platforma pro dokumenty státní správy a prostřednictvím certifikované elektronické pošty PEC (obdoba datových schránek) pro soudní dokumenty. Dojde ke zjednodušení elektronického podpisu, bude podpořen přístup osob se zdravotním postižením k elektronickým zdrojům, vytvoří se pravidla společného nákupu ICT pro státní správu, školení státních zaměstnanců v oblasti digitalizace, dojde ke zjednodušení a propojení veřejných databází pro zajištění plné dostupnosti a sdílení údajů a ke zjednodušení a posílení národní digitální datové platformy zaměřené na využívání veřejně přístupných údajů a dat.

4) Podnikání, životní prostředí a zelená ekonomika

Stát urychlí práce na vysokorychlostních sítích a na posílení širokopásmového připojení. Dojde k navýšení fondů na podporu podniků (příspěvek firmám na investice do strojů a zařízení) a zjednodušení pobídek pro podniky v jižních regionech. Zjednoduší se postupy pro výmaz z obchodního rejstříku a rozpouštění družstevních společností, posílení systému sledování veřejných investic, zjednodušení činností CIPE (Meziresortního výboru pro hospodářské plánování) a vyplácení veřejných příspěvků v odvětví zemědělství.

V oblasti ochrany životního prostředí a zelené ekonomiky se zavádí dekret k racionalizaci postupů posuzování vlivů na životní prostředí souvisejících s veřejnými pracemi. V naléhavých případech, kdy Ministerstvo infrastruktury a dopravy požaduje zásahy do stávajících vodních přehrad, jsou tyto vyloučeny z povinnosti posouzení vlivu na životní prostředí.

Zjednodušují se postupy pro zásahy a práce ve strategických oblastech národního zájmu, urychluje se proces přidělování finančních prostředků proti hydrogeologické nestabilitě, chystá se racionalizace zásahů do životního prostředí, budování nabíjecích stanic pro elektrická vozidla, prodej obnovitelné energie z Itálie do evropských zemí, posílení výroby a užití obnovitelných zdrojů pro malé obce (až 20 000 obyvatel), mimořádný plán údržby lesních a horských oblastí, zjednodušuje se získání státních záruk od italské úvěrové pojišťovny SACE pro zelené projekty.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět