ITÁLIE NABÍZÍ DIGITÁLNÍ BONUS PRO MENŠÍ FIRMY. DODAVATELÉ MOHOU BÝT Z CELÉ EU

Italská vláda vypsala digitální exportní bonus (Bonus Export Digitale Plus) pro malé a střední podniky a konsorcia působící ve výrobním odvětví na digitální obnovu svého podnikání. Program pobídek je  podporovaný Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce Itálie společně s Italskou agenturou pro podporu exportu a s technickou podporou Italské agentury na podporu investic Invitalia.

Foto: Shutterstock

Vláda poskytuje nevratný příspěvek ve výši 10 000 eur na způsobilé výdaje ve výši nejméně 12 500 eur (22 500 eur pro konsorcia na výdaje ve výši nejméně 25 000 eur). O voucher mohou požádat malé a střední podniky a konsorcia  působící  na italském území  a nepodléhají konkurznímu nebo insolvenčnímu řízení.

Bonus konkrétně financuje výdaje spojené s vytvořením systémů elektronického obchodu pro zahraničí, webových stránek a/nebo mobilních aplikací, doplňkových služeb k elektronickému obchodu a komunikaci, informačních a propagačních strategií pro digitální exportní kanál, digitálních marketingových aktivit zaměřených na rozvoj internacionalizačních aktivit a služeb redakčního systému CMS (Content Managment System), poradenských služeb, registrace a/nebo předplatného platforem SaaS (přístup koncových uživatelů k softwaru online), modernizace hardwaru poskytovaných společnostmi zapsanými na seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

České subjekty v oboru informačních a komunikačních technologií, které mají zájem v rámci digitálního exportního bonusu dodávat digitální technologie a řešení italským firmám, se mohou zapsat do seznamu dodavatelů. Mohou se do něj zapsat i zahraniční subjekty, které mají sídlo nebo místo podnikání v Evropské unii. Žádosti o zápis do seznamu dodavatelských společností musí být podány do 30. září 2024. Jejich přehled bude k dispozici pouze příjemcům dotací.

Žádosti o zápis do seznamu ve formě vyplněného formuláře pro společnosti z EU (najdete v příloze tohoto článku na webu Velvyslanectví ČR v Římě) mohou české společnosti zasílat do 30. 9. 2024 výhradně prostřednictvím italských datových stránek PEC (Posta elettronica certificata) na adresu exportdigitale2022@postacert.invitalia.it

Českým firmám doporučujeme rovněž pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva pro podniky a Made in Italy, kde jsou zveřejňovány přehledy vypisovaných opatření.

Zájemci o bližší informace se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: rome.commerce@mzv.gov.cz.

Petr Havlík, ekonomický diplomat

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět