ITÁLIE INVESTUJE DO ZDRAVOTNICKÉHO VYBAVENÍ, ALE DOMÁCÍ VÝROBA KLESÁ

Ačkoliv pandemie přinesla navýšení výroby zdravotnických prostředků a debatu o potřebě návratu strategické produkce do Itálie či alespoň do Evropy, došlo v Itálii za rok 2021 k poklesu výroby zdravotnických pomůcek o 13 %. Zároveň se zvýšil dovoz o 5 % a činil 8,5 miliardy eur. Vývoz se snížil o 5,4 % a činil 5,4 miliardy eur.

Ilustrační foto: Shutterstock

Sektor zdravotnických prostředků zahrnuje více než 4 500 podniků a zaměstnává 112 000 pracovníků. V roce 2021 byl obrat sektoru 16,2 miliardy eur. Celková hodnota domácí výroby zdravotnických pomůcek činí 60 miliard eur. Během pandemie došlo ke stagnaci trhu. Zatímco vzrostla poptávka po ochranných prostředcích a ventilátorech, poptávka v ostatních kategoriích klesla, což bylo zejména u ortopedických a dentálních produktů.

ZVÝHODNĚNÍ ASIJŠTÍ DODAVATELÉ

Současným cílem je snížení závislosti na dovozu, ale trend se ubírá opačným směrem. Hlavním důvodem je, že nejdůležitějším kritériem vypisovaných tendrů bývá nejnižší cena, což zvýhodnilo asijské dodavatele, kterým italští výrobci nemohou z hlediska cen konkurovat. Dovoz z Asie se za rok 2021 zvýšil o 29,5 % a pokud by mělo dojít v budoucnu k uplatnění domácích či evropských výrobců, bude napříště třeba dát větší důraz na kvalitu jako kritérium výběru.

Příležitosti pro české výrobce jsou nyní především tam, kde mohou konkurovat cenově či nabídnout vyšší kvalitu za nízkou cenu. Zájem je však rovněž o inovativní výrobky. Roste poptávka po preventivní péči, telemedicíně a včasném odhalování rizikových pacientů.

Nákupy jsou většinou organizovány individuálními nemocnicemi či místními středisky. Veřejné nemocnice se podílejí na nákupech 75 procenty a soukromý sektor z 25 procent.

VYČLENĚNÉ FINANCE

Počátkem roku 2020 vyčlenila italská vláda 235 milionů eur k pořízení základních diagnostických zařízení s cílem zajistit místní zdravotní péči a snížit obsazenost jednotek intenzivní péče. Z Plánu obnovy pak půjde do zdravotnictví 1,18 miliardy eur. Většina je určena k výměně zastaralého vybavení jako jsou CT scan, rentgeny, gamma kamery, ultrazvuky a momografy. Nákupy by měly proběhnout koncem roku 2024. Další zdroje ve výši 1,45 miliardy eur jsou určeny na digitalizaci 280 nemocnic. Velvyslanectví ČR v Římě v těchto segmentech spatřuje řadu příležitostí

Zvýšené konkurenční prostředí naleznou české firmy u místní výroby, kterou tvoří síť malých firem a startupů, jejichž silnou stránkou jsou diagnostická a zobrazovací zařízení, kontrastní látky, nemocniční nábytek, zařízení pro anestesii a široká řada dentálních produktů.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět