ITÁLIE FINANČNĚ PODPOŘÍ ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, AUTOPRŮMYSLU I ELEKTROBUSŮ

Italské ministerstvo pro podniky a Made in Italy (ministerstvo hospodářství) financuje programy průmyslového rozvoje, zpracování a etablování zemědělských produktů, na ochranu životního prostředí a rozvoj cestovního ruchu. Zajímavé příležitosti se nyní rýsují v oblasti obnovitelných zdrojů, automobilového průmyslu a elektrobusů.

Foto: Shutterstock

Podpůrné programy jsou otevřeny pro zahraniční i italské firmy jakékoliv velikosti (v souladu s platnými předpisy EU). Realizace je zajišťována skrze smlouvy o rozvoji, které jsou v Itálii hlavním nástrojem určeným na podporu rozsáhlých strategických a inovativních výrobních investičních programů.

Výše dotací se v rámci platných pravidel státní podpory určuje na základě typu projektu, místa realizace a velikosti podniku. Ve smlouvách o rozvoji jsou příjemci finanční podpory rozděleni na navrhující stranu, tj. podnik, který podporuje rozvojový program a odpovídá za technickou a ekonomickou konzistenci programu, a zúčastněné podniky, tj. všechny ostatní podniky, které provádějí investiční projekty v rámci programu rozvoje.

V rámci Plánu obnovy došlo k rozšíření programu na strategické sektory obnovitelných zdrojů, automobilového průmyslu a udržitelné mobility. Na sektor obnovitelných zdrojů byly vyčleněny prostředky ve výši 1 miliardy eur, na konkurenceschopnost a odolnost výrobních řetězců v automobilovém průmyslu 750 milionů eur a na udržitelnou mobilitu 300 milionů eur.

ENERGETIKA

V sektoru obnovitelných zdrojů energie je podpora zaměřena na rozvoj výrobních odvětví souvisejících s technologiemi pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, zejména s ohledem na inovativní fotovoltaické moduly, větrné turbíny nové generace a akumulátory. Další informace lze nalézt na webu Odboru VII pro velké investiční projekty a územní hospodářský rozvoj Ministerstva pro podniky a Made in Italy. Termín ukončení žádostí o podporu je stanoven na 28.2.2023.

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Finanční prostředky jsou určeny na ekologickou transformaci, výzkum a vývoj. Prioritou je posílení konkurenceschopnosti a odolnosti výrobních řetězců. Žádosti lze podávat do 31.12.2023. Pro bližší informace lze kontaktovat Odbor VII pro velké investiční projekty a územní hospodářský rozvoj Ministerstva pro podniky a Made in Italy.

UDRŽITELNÁ MOBILITA

Podpora je zaměřena na optimalizaci a výrobu elektrických trakčních systémů, vývoj a výrobu nových autobusů s ohledem na přechod na elektrické pohonné systémy, odlehčení a digitalizaci vozidel a jejich součástí, vytvoření a/nebo optimalizaci průmyslových dodavatelských řetězců pro výrobu komponentů vozidel pro veřejnou dopravu a vývoj a industrializaci nových technologií internetu věcí aplikovaných na veřejnou dopravu, senzorů a digitálních systémů, včetně systémů integrovaných do jednotlivých komponentů vozidel, pro nepřetržité monitorování a údržbu, asistované řízení, řízení vozového parku, bezpečnost dopravy, vývoj, standardizaci a industrializaci dobíjecích systémů, jakož i vývoj technologií pro výrobu „inteligentních dobíjecích systémů“ pro elektrobusy. Termín zahájení podávání žádostí byl stanoven na 26.4.2022, termín ukončení není indikován. Pro další informace lze kontaktovat Odbor VI pro výzkumné a inovační intervence Ministerstva pro podniky a Made in Italy.

Souhrnné informace o podmínkách finanční podpory lze nalézt v sekci věnované smlouvám o rozvoji na stránkách státní Agentury pro rozvoj podniků Invitalia.

Zájemci se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: commerce_rome@mzv.cz.

Marcel Sauer, ekonomický diplomat

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět