ITÁLIE CHCE BÝT LÍDREM V GLOBÁLNÍCH PROJEKTECH EU V AFRICE

EU Global Gateway je unijní projekt, jehož polovina rozpočtu (150 mld. eur) je alokována pro Afriku. Investice by měly směřovat do digitalizace, energetiky, dopravy a zdravotnictví. Italskou ambicí je stát se lídrem pro Afriku, mobilizovat soukromý a bankovní sektor a předkládat lepší nabídky než Čína.

Ilustrační foto Shutterstock

Global Gateway je nová evropská strategie zaměřená na podporu investic do udržitelné infrastruktury v digitálním, energetickém a dopravním sektoru v partnerských zemích EU Má podpořit konektivitu, konkurenceschopnosti a růst prostřednictvím posílení systémů odborné přípravy, výzkumu a veřejného zdraví. Pro Itálii představuje také užitečnou hnací sílu pro urychlení investic ve prospěch projektů takzvaného Matteiho plánu pro Afriku. Také ministr zahraničních věcí Tajani zdůrazňuje význam iniciativy v kontextu rozvoje diplomacie, která italským společnostem nabízí možnost financování.

Itálie si je vědoma zásadního významu zapojení soukromého sektoru do investičních aktivit a realizace konkrétních projektů v rámci Global Gateway. Na národní úrovni se zintenzivňuje odhodlání šířit hlubší znalosti o strategii mezi národními hospodářskými subjekty, z nichž některé (ENEL, TI Sparkle, Ferrovie dello Stato, GETRA Group) jsou zastoupeny v poradní skupině Global Gateway Business Advisory Commission Group.

Podmořský kabel do Afriky

Mezi zajímavé projekty zahrnuté do iniciativy Global Gateway patří například projekt Medusa Optical Fibre Cable, v rámci něhož bude ve Středozemním moři instalován nejmodernější podmořský optický kabel dlouhý 7100 km, který propojí severoafrické země s Kyprem, Francií, Itálií, Portugalskem a Španělskem. Cílem je zvýšit 200krát rychlost internetu na severoafrických univerzitách. Tato investice začlení 500 univerzit a výzkumných středisek z Alžírska, Egypta, Maroka a Tuniska do „základní terabitové sítě EU pro výzkum a vývoj“. Na příštích 20 let získají konektivitu o rychlosti 200 gigabitů za sekundu. Kromě toho budou mít z tohoto projektu prospěch malé a střední podniky.

Další příležitosti otevírají dohody EU a Senegalu, které podporují digitální ekonomiku, městskou mobilitu, odborné vzdělávání, potravinové zabezpečení a čisté životní prostředí. Aktivní jsou v tomto ohledu Evropská investiční banka, Belgie, Francie, Německo, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Španělsko podporují ekologickou a digitální transformaci v Senegalu. Kromě toho bude Senegal využívat dalších 25 milionů eur z finančních prostředků EU určených na iniciativu týmu Evropa týkající se výroby očkovacích látek, léčivých přípravků a zdravotnických technologií v Africe a přístupu k nim.

Strategické koridory do Evropy

V souladu s programem pro rozvoj infrastruktury v Africe (PIDA PAP 2) bylo definováno jedenáct strategických koridorů pro lepší a ekologičtější propojení mezi EU a Afrikou, které usnadní obchod a mobilitu. Koridory podpoří také investice do udržitelné, efektivní a bezpečné konektivity mezi kontinenty, čímž rozvinou hodnotové řetězce, z nichž budou mít prospěch průmyslová odvětví v Africe i v Evropě.

Global Gateway nabízí řadu příležitostí nejen v Africe, ale také ve Střední Asii (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán) v rámci transkaspického dopravního koridoru, který vytváří nové spojení s Evropou. Itálie má ambici vést projekty v Africe a ve Středomoří, nicméně v rámci programu Global Gateway se jedná o rozsáhlé infrastrukturální projekty, kde budou příležitosti pro řadu dodavatelů z dalších zemí. Velvyslanectví ČR v Římě bude danou problematiku sledovat a informovat o vývoji na svých webových stránkách. Zájemci o bližší informace se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, email: rome.commerce@mzv.gov.cz.

Petr Havlík, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Římě

Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka, Velvyslanectví ČR v Římě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět