IRSKO PŘIPRAVUJE DIGITALIZACI ZDRAVOTNICTVÍ

Řada předních světových medtech a farmaceutických společností sídlí v Irsku, například Pfizer, Johnson & Johnson, Boston Scientific, Almac Group, Roche, Randox, Novartis a AbbVie. Díky tomu se Irsko stalo druhým největším vývozcem zdravotnické techniky v Evropě. Digitalizace sektoru zdravotnictví a pečovatelství v samotném Irsku je zatím v počáteční fázi, ale existují ambiciózní plány ohledně přechodu na nový systém zdravotnictví.

Ilustrace: Shutterstock

Objem vnitrostátních veřejných zakázek je nízký, přičemž poskytovatel veřejné zdravotní péče HSE (Health Service Executive/Irská zdravotní správa) vynakládá 4 % na pořízení lékařských technologií, což je pod průměrem EU (6 %). Kybernetický útok na HSE v květnu 2021 poukázal na  potřebu zaměřit se při vývoji digitálních zdravotních systémů na kybernetickou zabezpečenost.

NEDOSTATEK KAPACIT A PERSONÁLU

V důsledku pandemické situace došlo ke zpomalení přechodu k digitalizaci v oblasti zdravotní péče, avšak v roce 2022 tento proces opět nabírá na síle. Pandemie covid-19 na druhé straně změnila trh a také otevřela nové obchodní příležitosti. Zvýraznila současné problémy, jako je vysoká míra hospitalizace, stejně jako nesoulad mezi rostoucí a stárnoucí populací a nedostatkem kapacit a personálu ve zdravotnictví. Irský trh potřebuje inovativní řešení, jako je dálková péče, která lidem umožní žít déle v domovech a třídění pacientů (triáž), což by zajistilo účinnější využití kapacit nemocnic.

Irská republika je jedinou západoevropskou zemí bez univerzálního pokrytí na úrovni primární péče. Irsko má dvoustupňový zdravotní systém s veřejně financovanou zdravotní péčí a soukromými poskytovateli zdravotní péče. Systém je z velké části financován soukromým zdravotním pojištěním.

PŘEDNÍ VÝVOZCE ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY

Irsko je druhým největším vývozcem produktů zdravotnické techniky  v Evropě a je světovým lídrem v exportu výrobků, jako jsou kontaktní čočky, stenty, umělé klouby a diagnostická činidla.

Vládní strategický plán zdravotnictví Sláintecare stanovil jako cíl získání technologií, které se využívají v domácí péči a lokální zdravotní péči. Irská vláda chce tímto způsobem dosáhnout nižších nákladů, kvalitnější péče, lepší kvality života pacientů a lepších pracovních podmínek pro lékaře.

Jednou z hlavních výzev pro irský zdravotní systém je efektivnější přesun péče do vhodného prostředí. Posílení dostupnosti a kapacity primární péče by mohlo zabránit zbytečným návštěvám na pohotovostních odděleních nemocnic a hospitalizacím pro chronické stavy. Za účelem vyřešení tohoto problému irská vláda plánuje v roce 2022 spustit nový plán domácí péče založený na rozšířené komunitní péči, který přinese více příležitostí pro společnosti v sektoru dálkové péče. Má být zaveden národní systém elektronických zdravotních záznamů (EHR) v sektoru akutní nemocniční péče, navržen a zaveden komunitní EHR, stejně jako řada primárních a komunitních digitálních služeb, včetně elektronických receptů. Kromě toho jsou velmi žádaná jakákoli řešení, která se zaměřují na léčbu stále častějších onemocnění jako cukrovka a kardiovaskulární komplikace.

NADĚJNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Příležitosti se rýsují v těchto oblastech:

  • Elektronické recepty
  • Domácí péče na dálku
  • Řízení zaměstnanců a zdrojů
  • Preventivní zdravotní péče
  • Elektronické zdravotní záznamy
  • Řešení kybernetické bezpečnosti pro poskytovatele zdravotní péče
  • Třídění pacientů (triáž)

Pro české firmy podnikající v oblasti zdravotnické techniky nabízí v současnosti irský trh mnoho obchodních příležitostí. Již se o tom přesvědčila celá řada českých subjektů, které se účastnily proexportních akcí pořádaných Velvyslanectvím ČR v Dublinu. Zastupitelský úřad je i nadále připraven poskytovat zájemcům relevantní informace a podporu.

Filip Vurm, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dublinu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět