Inovace místo hazardu. Macao chce diverzifikovat ekonomiku

Macao, které MMF letos řadí na druhou příčku nejrychleji rostoucích ekonomik světa, zůstává silně závislé na turismu, především pak na hazardním průmyslu. Administrativní oblast Číny se sice vrátila do předpandemických čísel, místní vláda se ale i tak snaží o odklon od závislosti na kasinech a vyvíjí snahy o diverzifikaci ekonomiky, mimo jiné i cílenou podporou inovativních odvětví.

Ilustrační foto Shutterstock

Úplný odklon od hazardu je v krátkodobém a s vysokou mírou pravděpodobnosti i střednědobém horizontu v zásadě nemyslitelný. To však macajské vládě nebrání ve stanovování ambiciózních cílů, které se opírají o vizi načrtnutou pro Macao centrální čínskou vládou v Pekingu. Za jakousi červenou nit lze označit model „1+4”. V praxi to znamená, že úsilí o rozšíření nabídky volného času a zábavy (tedy „1“, což znamená gaming), bude doplněno podporou expanze v dalších čtyřech sektorech: finance, tradiční čínská medicína, nové technologie a MICE (veletržní aktivity). Zajímavým aspektem je, že provozovatelé kasin jsou v rámci licenčního řízení donuceni k závazku aktivně finančně i jinak k diverzifikaci přispívat, a to sice povinnou alokací procentuální části svého zisku. V příštím desetiletí provozovatelé souhrnně investují přibližně 15 miliard USD, přičemž 90 procent je vyčleněno na neherní investice. V praxi to pochopitelně znamená, že kasina se snaží podporovat takové činnosti, které vytvářejí synergie s jejich aktivitami. Organizují koncerty, pořádají výstavy a sportovní akce či veletrhy. V rámci nekončících a megalomanských budov jednotlivých kasin se organizace podobných aktivit vyloženě nabízí.

Podpora výstav a veletrhů

Výstavní a veletržní turistika, zábava a volný čas jsou logickými doménami pro povinné investice jednotlivých držitelů licencí k provozování kasin. Rozvoj čínské medicíny, přestože je nepochybně velmi zajímavý, má pouze značně omezenou atraktivitu z externího pohledu, české exportéry nevyjímaje. Přestože posílení finančního sektoru je chvályhodný cíl, který má velký význam pro domácí trh, jeho efekt bude z pohledu atraktivity pro zahraniční partnery limitovaný, zejména pak s ohledem na sousední Hongkong, který platí za jeden z hlavních finančních hubů světa a klíčové místo pro finanční transakce zbytku světa s pevninskou Čínou. Jak lze hodnotit podporu nových technologií a co to přináší?

Oživení má přinést nová zóna

Macao je malé teritorium s limitovaným prostorem a velmi drahou půdou. Rovněž průmyslová základna je zde téměř neexistující. Přestože Macao má univerzity, které se ve specifických oborech v mezinárodních žebříčcích umísťují relativně dobře, jejich míra internacionalizace není (s výjimkou silných vazeb na Portugalsko) nijak valná. Ve spolupráci s čínskou vládou a politickým vedením provincie Kanton proto byla založena nová zvláštní ekonomická zóna Hengqin. Tato zóna se nachází na pomezí Macaa a průmyslového města Zhuhai a je tak vhodná k rozvoji výzkumných parků a společných center aplikovaného výzkumu. Macajská vláda připravila pobídkový program, který má Hengqin učinit atraktivnějším nejen pro domácí firmy, ale i zahraniční partnery.

Dalším konkrétním výstupem snah o větší podporu inovací je organizace veletrhu Beyond Expo Macao, jehož druhý ročník se uskutečnil koncem května 2024. Veletrh si klade za cíl překonat konvenční technologické veletrhy a předvádět nejinovativnější podniky světa, zatím však spíše nabízí vhled do nabídky inovativních čínských firem. Beyond Expo se primárně zaměřuje na inovace a jejich dopady ve třech segmentech: Healthcare, ClimateTech a ConsumerTech.

Do Macaa bez víza

Pro řadu inovativních českých firem může být účast na veletrhu Beyond Macau Expo zajímavou zkušeností a poskytnout vhled do technologické nabídky předních čínských firem. Výhodou přitom nepochybně je, že Macao je pro držitele českých cestovních dokladů bezvízovou zemí (což Čína není). Pro technologické firmy, které zvažují vstup na čínský trh, může zóna Hengqin nabízet zajímavou alternativu, která poskytuje výhody čínského trhu v kombinaci se stále ještě Portugalskem ovlivněnou správou Macaa.

Anna Dupalová, ekonomická diplomatka, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět