INDONÉSIE PŘECHÁZÍ NA OBNOVITELNÉ ZDROJE. POTŘEBUJE INVESTICE

Pod tlakem mezinárodních závazků k omezování dopadu klimatické změny se indonéská vláda snaží proměnit svůj energetický mix dominantně závislý na uhelných tepelných zdrojích v čistší energetické portfolio složené z obnovitelných zdrojů – především pak solárních, vodních a geotermálních, na které je Indonésie bohatá. A indonéská vláda si je dobře vědoma, že ambiciózního cíle, kdy obnovitelné zdroje energie budou tvořit 23 % mixu, lze dosáhnout jen s pomocí zahraničních investic.

Solární energetika může mít různé tváře – jako například tuto na Bali. Foto: Shutterstock

Indonéské národní závazky ohledně boje s klimatickou změnou zahrnují postupný odchod od uhelných tepelných elektráren a redukci využívání uhlí o 60 % do roku 2050 s výhledem na uhlíkovou neutralitu o deset let později. Navzdory neoddiskutovatelnému potenciálu obnovitelné zdroje energie zatím tvoří pouhých necelých 12 % energetického mixu.

DIVERZIFIKACE ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Indonéské hospodářství zažívá i přes pandemii covid-19 relativně rychlý růst HDP na hlavu, a to navíc při stoupající demografické křivce. Tyto dvě skutečnosti pak největší ekonomice Jihovýchodní Asie přináší výzvu v podobě vysoké energetické spotřeby.  Odhaduje se, že spotřeba elektrické energie se v horizontu let 2015-2030 v důsledku hospodářského rozvoje a urbanizace ztrojnásobí, zatímco spotřeba energie obecně vzroste o 80 %.

Energetický mix Indonésie tvoří dominantně fosilní paliva (uhlí, ropa, plyn), zatímco obnovitelné zdroje energie zaujímají pouhých 11,3 %. Za celosvětově významné energetické zdroje zde lze považovat geotermální (23,9 GW) a vodní energii (94 GW). Trh s elektrickou energií je monopolizován státním podnikem PLN, který také odkupuje veškeré zdroje od soukromých dodavatelů.

V současné době dochází ke změnám zaštiťující legislativy upravující energetické zdroje, a v přípravách mají být četné fiskální i jiné pobídky ve prospěch OZE, a stanovení výkupních cen energie. Prozatím jsou realizovány pouze projekty podepsané v letech 2016 a 2017, a 30 % z nich je financováno ze soukromých zdrojů, jakkoliv legislativa v mnoha ohledech nezávislým výrobcům elektřiny a soukromým investicím nenahrává. PLN stále na obnovitelné zdroje nahlíží jako na vysoce rizikové podnikání, a místní banky poskytují takovým projektům jen úvěry s vysokým úrokem kolem 10 %. Největší překážkou je zastropování cen energie z OZE na 85 % ceny nákladů.

INVESTIČNÍ NÁSTUP (NEJEN) ZE SINGAPURU

Investičně zde do sektoru obnovitelných zdrojů energie vstoupil nejvýrazněji Singapur a jeho investice v Indonésii přesáhly 450 milionů amerických dolarů. Přesáhly tak 35 % zahraničních investic do indonéské čisté energetiky. Druhým největším investorem pak byla Jižní Korea, v první pětce největších investorů nechybí Nizozemsko a tradiční partneři Japonsko a Čína, jejíž investiční přítomnost se v tomto oboru navzdory existujícím představám postupně redukuje.

Na obnovitelné zdroje ovšem přechází i tuzemské indonéské firmy. Státní podnik PT Pertamina alokoval na geotermální zdroje 8,3 miliardy dolarů. Další společnost PT MedcoEnergi si stanovila pětiletý plán, který prozatím naplňuje projektem geotermální elektrárny Ijen (2x55MW), solární elektrárnou na Bali (2x25MW), solární elektrárnou na Sumbawě (26 MW) a několika hydroprojekty napříč Indonésií. I tradiční uhelní těžaři PT Sumber Energi Sukses Makmur (SESM), PT Adaro Energy a PT Bukit Asam pod tlakem indonéských závazků vůči uhlíkové neutralitě přistupují na místě vytěžených dolů k výstavbě fotovoltaických parků.

Vzhledem k tomu, že v celé řadě odlehlých lokalit chybí napojení na elektrickou síť, nelze z hlediska ochrany přírody využívat jiných než čistých zdrojů.

INVESTIČNÍ POBÍDKY

Se zavedením tzv. Positive Investment List, který je svou logikou převrácený původní Negative Investment List, indonéská vláda otevřela řadu nových příležitostí zahraničním investorům v dosud investičně zapovězených oblastech. Jednou z nich byla i pro indonéskou ekonomiku dominantní energetika, kdy technické parametry odkazují právě na obnovitelné zdroje.

Investory do OZE v Indonésii čekají i daňové pobídky. Při minimální investici ve výši 100 milionů rupií (7 000 USD) je subjekt zproštěn placení daně z příjmu právnických osob po dobu 5 až 20 let od zahájení činnosti, na které navazuje období zkrácení této daně na polovinu po dobu následujících dvou let. V případě vyšší investice do 500 miliard rupií (35 miliard USD) indonéské ministerstvo financí nabízí daňové zvýhodnění o 50 % po dobu 5 let, následované zkrácením daně o 25 % v navazujících dvou letech. Otevírají se tak příležitosti pro studie proveditelnosti, na které lze podle vzoru již zrealizovaných projektů žádat přes Českou rozvojovou agenturu dotace B2B.

Indonéský státní energetický podnik PT PLN nyní v kontextu plnění národních závazků k boji s klimatickou změnou realizuje program oddieselování, tedy utlumení dieselových elektráren a to o výkonu až 220 MW. Hodlá je nahradit „čistými“ zdroji energie – vodními a solárními stejně jako plynovými, a dále posílit izolované nízkokapacitní privátní energetické zdroje a jejich zapojení do hlavní rozvodné sítě. Veřejné zakázky spjaté s programem PT PLN jsou k dispozici na webu společnosti.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Jakartě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět