INDONÉSIE NABÍZÍ VÍCE LÁKADEL PRO ZAHRANIČNÍ INVESTORY

Vláda Indonésie jako regionální mocnosti si čím dál více uvědomuje nutnost otevřít trh zahraničním investorům a podpořit již tak slušné tempo hospodářského růstu. Pozitivní investiční seznam, nařízení, které otevřelo cestu investicím do dosud zapovězených sektorů, teď doplňují prioritní geografické oblasti. Střední Jáva například láká na průmyslové parky. Rozvojový plán regionální vlády je však zaměřený napříč sektory, v nabídce je vše od těžebních licencí, přes zpracovatelský průmysl k uměleckému sklářství.

Indonésie má zájem také o investice do těžby. Na snímku těžba síry na Jávě. Ilustrační foto: Shutterstock

Regionální hrubý domácí produkt provincie Centrální Jávy průběžně roste, což svědčí o hladkém průběhu postcovidové obnovy a také růstu spotřeby domácností. Ty k HDP přispívají společně s příjmy z exportu výrobků zpracovatelského průmyslu, zemědělství, dopravy, ale také skladovacích služeb (v hodnotě 1,1 miliardy eur k březnu 2022).

Příliv přímých zahraničních investic do Indonésie od roku 2015.

NOVÉ PRŮMYSLOVÉ PARKY

Velké naděje v růst hospodářství Střední Jávy vkládá ostatně i Centrální indonéská banka. Svůj podíl na jejích prognózách „lepších zítřků“ mají i nově otevřené integrované průmyslové parky – Batang Industrial Park (BIP) a Kendai Industrial Park (KIP). Zatímco KIP je dobře etablovaným a zároveň největším průmyslovým parkem v Indonésii o rozloze 2 200 hektarů, BIP má svou budoucnost z větší části teprve před sebou.

Kendai Industrial Park láká především na svůj statut zvláštní ekonomické zóny, která přináší řadu výhod budoucím investorům. Fiskální pobídky zahrnují daňové prázdniny v dlouhém horizontu až 20 let v závislosti na objemu investice, daňové odklady ve výši 30 % v 6leté splátce, zproštění DPH či odklad dovozního cla. Obecně a dlouhodobě platnými výhodami místního prostředí jsou poměrně nižší cena pracovní síly a štědrá demografická dividenda. Zatímco minimální mzda činí přibližně 320 USD měsíčně, indonéský inženýr pobírá přibližně 700 USD. Výhodou je i rozmanitost přírodních zdrojů, pokud jde o zemědělství, energetiku i vlastní těžbu. Odbyt pro vzniklé výrobky snadno zajistí obrovský vnitřní trh s demografickým růstem 2 milionů obyvatel ročně. Zřejmým indikátorem je i index Globální konkurenceschopnosti, který v případě Indonésie setrvale roste.

Investiční podíly pro zahraniční investory podle nařízení Positive Investment List.

STŘEDNÍ JÁVA MÁ DOBŘE NAŠLÁPNUTO

Regentství Střední Jávy má takříkajíc dobře našlápnuto. Jeho hospodářský růst se v prvním kvartálu 2022 zdvojnásobil na stávajících 5,16 %, čímž bylo čtvrtým největším přispěvatelem národního HDP. Z celkové populace 36,7 milionů obyvatel zůstalo začátkem roku 2022 pouze 1,19 milionů nezaměstnaných. O export se zasloužily především zpracovatelský průmysl, ropný a plynárenský průmysl, zemědělství a těžba. Mezi strategické priority regentství Střední Jávy však patří především udržitelný rozvoj s ohledem na zachování zalesnění plochy, rozvoj ekoturismu, zvýšení zdravotnických kapacit a v souladu s cíli průmyslových parků etablování různých manufaktur s co nejvyšší přidanou hodnotou.

O složitém a vzdáleném indonéském trhu má smysl uvažovat i v investičním rozměru a nejen v regionu Střední Jávy se rýsuje řada zajímavých příležitostí pro české subjekty.

Alena Štojdlová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Jakartě

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět