INDIE SÁZÍ NA MODROU EKONOMIKU

Indie má ambiciózní plány v sektoru modré ekonomiky. Na začátku března byla představena nová strategie, prostřednictvím které jsou v plánu masivní veřejné investice a podpora těch soukromých s cílem stimulovat sektor námořní a vodní dopravy a logistiky.

Významnou roli v indických plánech hrají také majáky. Foto: Shutterstock

Námořní a vodní strategie Indie 2030 (Maritime India Vision 2030) bude prostřednictvím národního rozvojového programu Sagarmala zahrnovat investice ve výši 70 miliard eur, s cílem vygenerovat více než 2 miliony pracovních míst. A pakliže se ptáte, jaké příležitosti může taková strategie přinést exportérům a investorům z vnitrozemské země, následující článek má pro vás odpovědi.

ŠIROKÁ ŠKÁLA ODVĚTVÍ

Námořní a vodní cesty představují oblast, která zahrnuje poměrně širokou škálu odvětví, ve kterých má i Česko přenositelné zkušenosti a know-how. Cestovní ruch například zahrnuje jak litorální oblasti, tak i vnitrozemské vodní cesty. Těch plánuje Indie do roku 2030 vystavět a zprovoznit 23, což obnáší zakázky v hodnotě 25 miliard eur během realizace 400 samostatných projektů. Tyto smělé plány byly slavnostně publikovány během Indického námořního summitu 2021, který na začátku března 2021 organizovalo ministerstvo přístavů, logistiky a vodních cest. Vnitrozemské vodní cesty mohou čekat příliv vládních investic, který nemá v historii Indie srovnání.

Kromě podpory nákladní dopravy a návazných projektů v oblasti logistiky budou vnitrozemské vodní cesty využívány ještě více k osobní lodní dopravě, turismu a takzvaným „cruises“ – provozu výletních lodí a okružních plaveb. Ty v indických podmínkách najdou uplatnění na mohutných tocích, jako je Ganga či Brahmaputra. Předpokládá se zřízení fondu pro námořní rozvoj, který by poskytoval financování zúčastněným stranám v sektoru lodní dopravy. Dále je v plánu také posílení infrastruktury pro provoz výletních lodí, a to rozvojem specializovaných terminálů pro plavby ve 12 vybraných přístavech.

S rozvojem turismu pak souvisí i plán využití 78 majáků podél dlouhého indického pobřeží. Ještě vice bude v Indii také podporována městská vodní hromadná osobní doprava, které již nyní hraje významnou roli ve městech jako Mumbai, Kočin či na Goa.

Ilustrační foto: Shutterstock

ROZŠÍŘENÍ INFRASTRUKTURY

Podle dokumentu Maritime India Vision 2030 jsou plánovány investice ve výši 14 miliard eur do rozšíření infrastruktury hlavních námořních přístavů, což by pomohlo při vytváření až 1 milionu pracovních míst. Předpokládá se rovněž rozvoj megakapacitních přístavů v oblastech s vysokým potenciálem, tedy v Gudžarátu, Maháráštře, Odishe či Západním Bengálsku s investicemi přes 1 miliardu eur.

Indie v současnosti obchoduje 75 % hodnoty a 95 % objemu veškerého obratu zahraničního obchodu přes své námořní přístavy. Vláda plánuje zvýšit objem překládky indického nákladu v indických přístavech pomocí zprovoznění přístavu Vizhinjam a rozvoje překládkové zóny v Kanyakumari či v Campbell Bay na Andamanech.

Dalším pilířem této strategie je využití vyššího podílu čisté a obnovitelné energie v námořním sektoru. Výstavbou takzvaných zelených a udržitelných přístavů se zvýší podíl obnovitelné energie na více než 60 procent do roku 2030 ze současné úrovně méně než 10 procent. Příležitosti se tak otevírají i pro firmy ze solární či větrné energetiky.

Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu nabízejí indické řeky. Foto: Shutterstock

RECYKLACE A ROZEBÍRÁNÍ LODÍ

Recyklace a rozebírání lodí patří již nyní k tradičním odvětvím při pobřeží Bengálského zálivu – Indie se v tomto sektoru podílí 30 procenty na světovém trhu. Strategie počítá i s rozvojem recyklací lodí a druhotného využití materiálů. Tato strategie vychází z nově schváleného zákona o recyklaci lodí, který je harmonizován s Hongkongskou mezinárodní úmluvou pro bezpečnou a environmentálně šetrnou recyklaci lodí. Rozvoj přístavů zároveň bere v potaz zaměření na opravu lodí a stavbu doků.

Zatímco v roce 2014 byla kapacita přístavu 870 milionů tun ročně, v roce 2020 již 1 540, tedy téměř stoprocentní nárůst. Prostřednictvím program Sagarmala tak chce Indie stanout v čele zemí zaměřených na modrou ekonomiku – tedy logistiku, námořní a lodní dopravu, cestovní ruch a další obory, u kterých může využít nejen své pobřeží dlouhé 7 517 km, ale i hustou říční síť. Indie vyzývá zahraniční investory k zaměření se na tento sektor a využití levné pracovní síly volbu Indie jako preferované investiční destinace v sektoru modré ekonomiky. 

Podporou modré ekonomiky však zaměření na stimulaci logistiky a liniových dopravních projektů nekončí. Program Sagarmala si klade za cíl i rozvoj logistiky poslední míle, například napojením na silniční či železniční sítě, multimodální propojení dopravy a služeb spojených s tímto sektorem. Můžeme tak očekávat, že tato politika propojená s programem „Make in India“ do roku 2030 pomůže Indii se stát čelní zemí pro stavbu lodí s až 15násobným zvýšením hrubé prostornosti lodí, které se zde postaví.

Další informaci ohledně rozvoje sektoru je možné získat z webu summitu nebo v katalogu investičních projektů.

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět