Indie hledá technologie pro solární boom. Pomoci mohou i Češi

Rostoucí indický průmysl i spotřeba indických domácností vyžaduje navýšení kapacit energetického sektoru, aby tak mohl pokrýt vyšší poptávku. Ač je Indie silně závislá na spalování uhlí, chce rozvíjet také obnovitelné zdroje, zejména fotovoltaiku. Potenciál pro české exportéry je zejména v oblasti dodávek know-how a technologií, řešení pro akumulaci nebo ve společném výzkumu.

Ilustrační foto Shutterstock

Očekává se, že spotřeba elektřiny v Indii poroste spolu se zvyšující se životní úrovní a budování infrastruktury a průmyslových výrobních kapacit z 1,602 TWh v roce 2023 na 2,678 TWh v průběhu dalších deseti let. Indie je pátým největším producentem elektřiny ze solárních zdrojů na světě, jehož produkce na konci roku 2023 dosáhla 73,3 GW a pokrývá zhruba 6,3 % indické spotřeby. Vláda si dala za cíl do roku 2030 vyrábět 500 GW elektřiny z obnovitelných zdrojů, z toho solární zdroje by měly pokrýt 292 GW.  Prostor pro navýšení kapacit je tedy značný a nabízí potenciál pro rychlý rozvoj.

Indie podporuje domácí výrobce

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie indická vláda finančně podporuje. S pomocí programu Pradhan Mantri Suryodaya Yojana, vyhlášeného v letošním roce, podpoří instalaci fotovoltaických elektráren na budovy 10 milionů domácností a sníží jim tak náklady spotřebu na elektřiny. Indie tak zároveň cílí tuto podporu na domácí výrobce fotovoltaických panelů. Jde o jeden ze segmentů, který je podporován pobídkami vázanými na výrobu. Cílem je zajistit si v tomto odvětví větší soběstačnost a přesun zahraniční výroby do Indie v souladu s iniciativou Make in India. Indie také letos prodloužila poskytnutí pobídek pro budování velkokapacitních solárních parků nad 500 MW do roku 2026. Doposud je v provozu 50 takových parků s kapacitou 37,5 GW. Největší solární parky pak leží ve státech Rajastan, Karnataka, Andhra Pradesh a Madhya Pradesh. I přes značné veřejné pobídky a investice do solárních zdrojů energie však může další rozvoj brzdit měnící se nařízení a regulace ze strany centrální vlády nebo složitý výkup půdy.

Partnerství fotovoltaických asociací

V oblasti solární energetiky mají zájem na spolupráci s Indií také české firmy. Představitelé České fotovoltaické asociace se v rámci doprovodné podnikatelské delegace ministra zahraničních věcí Jana Lipavského za podpory Velvyslanectví České republiky v Dillí dne koncem února setkali s indickou oborovou komorou National Solar Energy Federation of India a domluvili se na uzavření partnerství. Indické firmy jsou v tomto odvětví velmi aktivní a existuje mnoho příležitostí pro navázání spolupráce. Potenciál je zejména v oblasti dodávek know-how a technologií, řešení pro akumulaci nebo ve společném výzkumu. Vhodnou příležitostí pro exportéry je například účast na oborových akcích a veletrzích jako je RenewX 2024, Powergen India 2024, Renewable Energy India Expo 2024, India Energy Week 2025 a Smart Energy India 2025. Velvyslanectví ČR v Dillí je připraveno českým firmám se zprostředkováním jednání s indickými partnery a s účastí na sektorových veletrzích.

Laura Vlachová, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět