INDICKÝ ZÁCHRANNÝ BALÍČEK PATŘÍ K NEJVĚTŠÍM NA SVĚTĚ 

Indický premiér Naréndra Módí na začátku května oznámil podporu ekonomiky vládním balíčkem ve výši 20 bilionů rupií (266 miliard dolarů), což představuje 10 procent hrubého domácího produktu Indie.

Ilustrace: Shutterstock

Tato suma zahrnuje již dříve přijatá opatření vlády ve formě přímých dotací a vyčlenění finančních prostředků na zajištění potravin v hodnotě 1,7 bilionu rupií, zejména pro chudé, a také opatření centrální banky (Reserve Bank of India) na podporu likvidity poskytovatelů úvěrů s odhadovaným dopadem ve výši 5,2 bilionu rupií.

STRATEGICKÉ SMĚŘOVÁNÍ ZEMĚ

Premiér zároveň určil základní směry strategického směřování Indie v rámci nové vládní iniciativy nazvané Atmanirbhar Bharat Abhiyaan (Mise soběstačné Indie), jež má zemi učinit schopnou vypořádat se v budoucnu s obdobnými krizemi, umožnit lepší využití jejího ekonomického potenciálu a podpořit zapojení indických firem do mezinárodních dodavatelských řetězců.
Pokud jde o objem státní podpory indické ekonomice, platí, že poměrem hodnoty balíčku k HDP ve výši 10 % se Indie zařadila mezi špičku zemí, a to na páté místo za Japonsko (21,1 %), USA (13,0 %), Švédsko (12,0 %) a Německo (10,7 %). Vláda také navýšila maximum pro emitování státních dluhopisů v aktuálním rozpočtovém období ze 7,8 bilionu na 12 bilionů rupií.

PĚT PILÍŘŮ SOBĚSTAČNÉ INDIE

Soběstačná Indie by podle premiéra měla stát na pěti pilířích: na silných hospodářských základech, rozvinuté infrastruktuře, systému dobrého vládnutí, zdravém demografickém vývoji a na poptávce. Pokud jde o jednotlivé pilíře, posílení ekonomické základny musí být podle Módího skokové. Lepší infrastruktura se musí stát bytostnou součástí indické kultury. Systém vládnutí musí stát na využívání nejmodernějších technologií. Rychlý růst počtu obyvatel Indie by měl být její důležitou silou a zdrojem energie. Dodavatelské řetězce musí odpovídat potřebám silné domácí poptávky.

Koronavirová krize podle premiéra ukázala, že lokální nabídka výrobků dokáže uspokojit místní poptávku. Krize by měla být využita jako příležitost, příkladem mohou být dýchací masky N95, které Indie předtím nevyráběla a dnes produkuje v počtu 200 000 kusů denně. Proto je podle Módího třeba více a nahlas podporovat nákup indických výrobků. Přitom soběstačnost nesmí být zaměňována za samolibost. Indie je významnou součástí světového společenství a světové ekonomiky a její úspěch a rozvoj je zároveň úspěchem z pohledu globálního rozvoje.

POMOC LIDEM I FIRMÁM

Jednotlivá opatření ekonomického balíčku budou zaměřena na pomoc lidem, kteří přišli o práci, a na pomoc podnikům zasaženým celostátní karanténou. Zaměří se také na nakládání s půdou v souvislosti s ekonomickou aktivitou, reformu trhu práce, na zvýšení likvidity a na přijetí reformních zákonů. Bude se také věnovat podpoře ekonomické aktivity na venkově, zajištění dodavatelských řetězců pro zemědělství, zlepšení kvality infrastruktury, racionalizace a zefektivnění daňového systému, podpoře malým a středním podnikům, sociálně slabým vnitrostátně migrujícím pracovníkům, ale i střední třídy, důležitých průmyslových odvětví, finančního sektoru a v neposlední řadě rozvoji lidských zdrojů.

Očekává se, že ve vládním ekonomickém balíčku nebudou chybět garance úvěrů pro malé a střední podniky, podpora při vyplácení mezd zaměstnancům malých a středních podniků, daňové pobídky ve prospěch domácí produkce na podporu její konkurenceschopnosti, daňové úlevy na podporu domácí spotřeby, podpora stavebnictví se zvláštním zaměřením na výstavbu domů.

CESTA HLUBOKÝCH REFOREM

Boj s koronavirem v Indii přirozeně nekončí, mění se však akcent, jehož těžištěm byla doposud ochrana zdraví. Podle Módího bude koronavirus společnost ohrožovat dlouhodobě, nesmí však být hlavním určovatelem života společnosti. Skloubení cílů v boji proti pandemii a obnovení života je možné za předpokladu, že budou respektována pravidla společenského odstupu a další opatření (včetně nošení roušek na veřejnosti).

Indický premiér jasně deklaruje, že země by měla využít nabytých zkušeností a vydat se cestou hlubokých reforem, jež se dotknou myšlení a chování lidí, trhu práce, usnadňování podnikání, posilování konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích, či fungování státem ovládaných podniků. Soběstačnost Indie by neměla znamenat izolaci indické ekonomiky za zdí vysokých cel a neměla by být vnímána jen jako jiná forma protekcionismu.

Milan Touš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět