HONGKONG SCHVÁLIL DOVOZ ČESKÉHO VEPŘOVÉHO

Po tříletém usilovném jednání a závěrečné inspekci v českých provozovnách vydalo hongkongské Centrum pro potravinovou bezpečnost na začátku listopadu souhlas s dovozem českého chlazeného a zmrazeného vepřového masa. Souhlas se týká dovozu jatečných upravených těl, jejich částí a vnitřností bez množstevního omezení.

Foto: Pixabay

Takzvaný dovozní protokol byl vydán pro tři české provozovny. Tomu předcházela výměna příslušných dokumentů, a především květnová inspekční prohlídka hongkongských specialistů v České republice, kde si prohlédli farmy, jatka i laboratoře související s vývozem vepřového masa.

Dovoz masa nicméně podléhá řadě podmínek. Místní dovozce musí předem získat dovozní licenci z Úřadu pro dovozní licence, příslušné úřady musí mít k dispozici seznam distributorů a prodejců českého vepřového masa na místním trhu, byly stanoveny podmínky přepravy v chladírenských kontejnerech nebo podmínky tranzitu přes třetí zemi. Česká strana současně musí pravidelně informovat partnera o výskytu souvisejících nemocí a podávat pravidelně každý rok zprávy o veterinární a s vývozem masa související situaci. V této chvíli se jedná o zkušební dodávku českého vepřového masa, kdy první tři zásilky budou podrobeny důkladnějším kontrolám.

Nutno dodat, že české vepřové maso se na místním trhu již v minulosti objevilo, a nikoliv v zanedbatelném množství. Bylo dovezeno prostřednictvím firem z dalších států EU, které uzavřely bilaterální dovozní protokol na vepřové maso již dříve.

Tříletý maraton

Dovozní protokol na české vepřové maso je první úspěch v jednání s Food and Environmental Hygiene Department (obdoba ministerstva zemědělství) a s jemu podřízeným Centrem pro potravinovou bezpečnost. Tříleté jednání vyžadovalo schválení řady dokumentů a formulářů, které musela česká strana, zejména Státní veterinární správa a příslušné české provozovny, vyplnit. K úspěšnému završení jednání pomohla i intervence ze strany dvou náměstků ministra zemědělství ČR, pro které Generální konzulát ČR v Hongkongu připravil v uplynulých letech několik bilaterálních jednání s hongkongským partnerem ke spolupráci v oblasti potravinářského průmyslu.

Další etapou k rozšíření dovozu českých potravinářských komodit je zahájení procesu vedoucího k uzavření dovozního protokolu na hovězí nebo drůbeží maso, pokud existuje v naší zemi kapacita k jejich vývozu.

Odhlédneme-li od masné produkce, jednoznačně nejúspěšnějším českým vývozním potravinářským artiklem do Hongkongu je pivo. Zejména značky Pilsner Urquell a Kozel je už možné koupit i v rozšířené síti supermarketů Welcome nebo 7/11. Točené i lahvové pivo těchto značek nabízejí v téměř stovce restaurací a provozoven.  Z výsluní trochu ustoupil Budvar, ale k dostání je naopak výborné české víno z Vinařství J. Stávek.

MILAN VÁGNER, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět