Hongkong myslí v rozpočtu na investice do budoucna

Hongkongský ministr financí Paul Chan představil koncem letošního února návrh rozpočtu pro finanční rok 2019–2020. Jeho hlavními cíli je podpořit firmy, zajistit pracovní místa, stabilizovat hospodářství a posílit životní podmínky obyvatel. Podstatnou část rozpočtu tvoří investice do budoucna a zvláštní pozornost byla věnována rozvoji zdravotnictví, malých a středních firem, inovací a technologií, sociální péče a vzdělání.

Hong Kong   Foto: Shutterstock

Po revizi rozpočtu pro finanční rok 2018–19 dosáhly příjmy výše 596,4 mld. hongkongských dolarů (1712 mld. Kč) a výdaje hodnoty 537,7 mld. HKD. Rozpočtový přebytek ve výši 58,7 mld. HKD byl o 57 % nižší než v předchozím roce. Hospodářské výsledky odrážely situaci na globálních trzích a k expanzi došlo zejména v prvním pololetí, zatímco druhá polovina roku byla ovlivněna obchodními spory mezi Čínou a USA. Hrubý domácí produkt vzrostl o tři procenta, export služeb o 4,9 % a export zboží o 3,5 procenta. Nezaměstnanost po celý rok zůstala na nízké úrovni 2,8 % a inflace se zvýšila na 2,6 procenta. Hongkong bude jako malá a velmi otevřená ekonomika letos výrazně ovlivněn situací na mezinárodních trzích. Předpověď hospodářského růstu je v rozmezí 2–3 procent a inflace se bude držet na úrovni 2,5 %. Střednědobý výhled na roky 2020–23 hovoří o průměrném hospodářském růstu 3% a inflaci na úrovni 2,5 procenta. To vše za předpokladu, že nenastane šokový vývoj.

Návrh nového rozpočtu přepokládá přebytek ve výši 16,8 mld. HKD. Fiskální rezervy vzrostou na konci finančního roku na 1178,4 mld. HKD, což reprezentuje ekvivalent vládních výdajů na 23 měsíců. Příjmy budou činit 626,1 mld. HKD a výdaje 607,8 mld. HKD. Rozvojové iniciativy v hodnotě zhruba 150 mld. HKD zahrnují několik stěžejních opatření. Cílem je ulehčit zátěži obyvatel a podpořit firmy, zejména v podobě snížení daně ze mzdy a u firem ze zisku o 75 % (u základu do 20 tis. HKD). Návrh počítá s fondem na podporu brandingu a domácího prodeje v hodnotě 1 mld. HKD. Veřejná a soukromá bytová výstavba zajistí v příštích pěti letech více než 200 tisíc bytů.

Zelené dluhopisy

Diverzifikace ekonomiky se opírá o inovace a finanční služby. Budou vydány tzv. zelené dluhopisy a zavedeny zvláštní daňové režimy pro partnerství a pobídky pro firmy působící v pojišťovnictví a leasingu zámořských lodí; bude zahájeno vydávání licencí pro virtuální banky. Oblast inovací a technologií považuje místní vláda za stěžejní pro budoucnost země, a proto na ni vyčlenila celkem 44 mld. HKD. Počítá se s navýšením nadačního fondu k financování výzkumu, podporou výzkumu a vývoje na univerzitách, rozvojem technologického centra Cyberport podporujícího technologické firmy a start-upy nebo s „reindustrializací“ vybraných oborů. Ve vědeckém parku budou vytvořeny dva nové klastry zaměřené na umělou inteligenci a robotiku a dále na zdravotnické technologie. Další finanční podporu získal kreativní průmysl, turistický ruch, profesní služby, stavební průmysl a mezinárodní doprava.

Iniciativa „město pro život“ se soustředí na zdravotnictví a rozvoj města včetně oblasti Smart City. Zahrnuje vytvoření stabilizačního fondu pro zdravotnictví, významnou akvizici zdravotnických zařízení, vytvoření institutu genomové medicíny a implementaci desetiletého plánu rekonstrukce nemocnic vyhlášeného v roce 2016.

Iniciativa „péče o společnost a talenty“ podporuje zejména projekty v oblasti sociální péče. Například 20 mld. HKD je určeno na nákup šedesáti nemovitostí a 130 zařízení pro sociální péči.

Kritika rozpočtu

Návrh rozpočtu na finanční rok 2019-20 jednoznačně ovlivnil vývoj na mezinárodních trzích v uplynulém roce. Pokles ekonomické výkonnosti v posledním čtvrtletí minulého roku, doprovázený propadem exportu a s tím spojených služeb v důsledku obchodní války mezi Čínou a USA, to jen dokreslují. Napříč politickým spektrem byl návrh rozpočtu kritizován, že obsahuje málo stimulů pro silnější oživení hospodářství nebo minimum pobídek pro malé a střední firmy, které jsou základem místní ekonomiky. Dokonce zazněl názor, že je málo ambiciózní a příliš konzervativní. Na obranu ministra financí je však nutno uvést, že se při přípravě nového rozpočtu musel pohybovat v mantinelech daných ekonomickou realitou a nepodléhat populistickým tendencím.

Milan Vágner, ekonomický diplomat, Generální konzulát ČR v Hongkongu

 

Díky našim firmám o nás ví celý svět